အစဥ္က်န္းမာဖို့ သိထားသင့္ေသာ အခ်ိန္မ်ား။

အစဥ္က်န္းမာဖို့ သိထားသင့္ေသာ အခ်ိန္မ်ား။

နံနက္ ၅ နာရီမွ ၇ နာရီတြင္ အူမႀကီး အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္အတြင္း အိပ္ရာထကာ ေရတစ္ခြက္ အဝေသာက္ၿပီး ၀မ္းမွန္မွန္ သြားသင့္သည္။ ထိုသို့မဟုတ္ပါက အူမႀကီးညႇစ္အား နည္းေန၍ ျဖစ္ၿပီး အမၽွင္ရွိေသာ အစားအစာ မ်ားမ်ားစားေပးပါ။

နံနက္ ၇ နာရီမွ ၉ နာရီအတြင္း အစာအိမ္မွ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္တြင္ နံနက္ခင္းစာ ( Breakfast ) အ၀ စားသင့္သည္။
နံနက္ ၁၁ နာရီမွ ၁ နာရီအတြင္း ႏွလုံး ( Heart ) အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထမင္းစားၿပီး ခဏတျဖဳတ္ အနားယူသင့္သည္။

ညေန ၁ နာရီမွ ၃ နာရီအတြင္း အူသိမ္မွ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ျဖစ္ကာ အေလးအပင္မ်ား မ,ျခင္းမွ ဆင္ျခင္ရန္ အထူးလိုအပ္သည္။
ညေန ၃ နာရီမွ ၅ နာရီတြင္ ဆီးအိမ္မွ ခႏၶာကိုယ္တြင္း အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို စြန္႔ပစ္ခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အနည္းဆုံး ၁ လီတာမွ စ,ၿပီး ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ရန္ လိုအပ္သည္။

ညေန ၅ နာရီမွ ၇ နာရီသည္ ေက်ာက္ကပ္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ျဖစ္သည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ေရခ်ိဳးေနစဥ္ ဆီးသြားျခင္း ေရွာင္ပါ။ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးလြယ္သည္။
ည ၇ နာရီမွ ၉ နာရီတြင္ ႏွလုံးအေျမႇးပါး အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္အပန္းေျပေစသည့္ ( Entertainment )-မ်ား၊ ရယ္ေမာဖြယ္ ဟာသမ်ား စသျဖင့္ ၾကည့္ရွုခံစား သင့္သည္။

ည ၉ နာရီမွ ၁၁ နာရီသည္ ခႏၶာကိုယ္၏ အပိုင္းႀကီး ၃ ပိုင္း ( ဦးေခါင္း၊ ကိုယ္ပိုင္း၊ ေျခေထာက္ပိုင္း ) မ်ားကို ႏွီးေႏွာဖလွယ္ခ်ိန္ ျဖစ္သည္။
ည ၁၁ နာရီမွ ၃ နာရီသည္ အသည္း ( Liver ) အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၁၁ နာရီထက္ ေနာက္က်ၿပီး မအိပ္သင့္ပါ။ သင့္အသည္းကို အနားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ထို့ျပင္ ၁၁ နာရီမွ ၁ နာရီတြင္ သည္းေျခမွ အလုပ္လုပ္သည္။
နံနက္ ၃ နာရီမွ ၅ နာရီထိသည္ အဆုတ္မွ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မနက္ ၅ နာရီအထိ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္သင့္သည္။

သင့္မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း မၽွေဝေပးဖို့ မေမ့နဲ႔ေနာ္။
Credit to ပါေမာကၡ ေဒၚခင္ျဖဴ
ေမတၱာ ျဖင့္ ျပန္လွယ္မၽွေဝပါသည္