ခေရပင္ရဲ႕ က်န္းမာေရး ေကာင္းက်ိဳးမ်ား

ျမန္မာ့ေဆးဖက္ဝင္ ခေရပင္

အသုံးဝင္ပုံ

အပြင့္ ၊ အေခါက္ ၊ အေစ့။

အာနိသင္

ျမန္မာ့ေဆးက်မ္းမ်ားအလိုအရ အေခါက္သည္ခ်ိဳ၏။ ခါး၏။ ေအး၏။ ႏွလုံးကို အားရွိေစ၏။ ၀မ္းမီးကိုပြားေစ၏။ ေရာဂါပိုးတို့ကို နိုင္၏။ သြားဖုံးေရာဂါမ်ား၌ အက်ိဳးျပဳ၏။ သည္းေျခေဖာက္ျပန္ျခင္းကို ေပ်ာက္ကင္းေစ၏။ အသီးသည္ အူကို တြန္႔ရွုံ႔ေစ၏။ ႏွုတ္ကိုၿမိန္ေစ၏။ သြားတို့ကို ခိုင္ေစ၏။ ခ်ဳပ္၏။ သလိပ္ သည္းေျခကိုနိုင္၏။ အေစ့သည္ လွုပ္ေနေသာ သြားတို့ကို ခိုင္ေစ၏။ ရွူေသာ္ ေခါင္းကိုက္ျခင္းကို ေပ်ာက္ကင္းေစ၏။

အပြင့္အသုံးျပဳပုံ

၁။ခေရပြင့္ကို တစ္ညလုံးေရစိမ္၍ နံနက္တြင္ထို စိမ္ရည္ကိုစစ္ၿပီး ကေလးအားတိုက္လၽွင္ေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါေပ်ာက္၏။

၂။ခေရပြင့္အစိုကို မီးယပ္ျဖဴေရာဂါႏွင့္ သြားေရာဂါ အတြက္ အသုံးျပဳ၏။

၃။ခေရပြင့္အေျခာက္ကို သနပ္ခါးျဖင့္ ေရာေသြးလိမ္းက အပူေၾကာင့္ျဖစ္ေသာမိတ္နာ၊ ယားနာမ်ား အျမန္ေပ်ာက္ကင္း၏။

အေခါက္အသုံးျပဳပုံ

၁။အေခါက္ျပဳတ္ရည္ကို ေသာက္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အပြင့္ကိုရွူျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသီးကိုစားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ႏွလုံးေရာဂါကို ေပ်ာက္ေစ၏။

၂။ခေရေခါက္၊ဆီးျဖဴေခါက္၊ရွားေခါက္ ၃ မ်ိဳးျပဳတ္၍ငုံေပးျခင္းျဖင့္ ပါးစပ္၌ မက္ခ႐ုေပါက္ျခင္း၊ သြားဖုံး ေရာင္ျခင္း၊ ပါးစပ္၌အပူေလာင္ျခင္း၊ ေရစီးကမ္းၿပိဳ ျဖစ္ျခင္းစေသာ ခံတြင္းနာအားလုံး ေပ်ာက္ကင္း ေစသည္။

၃။အေခါက္ကိုျပဳတ္၍ ဖန္ေဆးရည္အျဖစ္ အသုံးျပဳနိုင္သည္။

အေစ့အသုံးျပဳပုံ

၁။အဆက္မျပတ္သြားေသာ ၀မ္းေရာဂါအတြက္ အေစ့ကို ေရေအးႏွင့္ ေသြးေသာက္ျခင္း၊ ခေရသီးအမွည့္၏ အသားကိုစားေပးျခင္းျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္း ေစနိုင္သည္။