ကင္ဆာအဆင့္ ၄ အသာေလးအျမစ္က ဆြဲထုတ္ ေပးမဲ့ေဆးနည္း ။

ကင္ဆာအဆင့္ ၄ အသာေလးအျမစ္က ဆြဲထုတ္ ေပးမဲ့ေဆးနည္း

ကင္ဆာအဆင့္ ၄ ကို အျမစ္ပါ မက်န္ေအာင္ ဆြဲျဖတ္ေစတဲ့ေဆးနည္း

ကင္ဆာ ေရာဂါျဖင့္ မေသေစရ ကင္ဆာအဆင့္ ၄ ကို အျမစ္ပါ မက်န္ေအာင္ ဆြဲျဖတ္ေစတဲ့ေဆး ။ “ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ မေသေစရ ” ကင္ဆာေရာဂါကို အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ ကင္ဆာအဆင့္ ၄ _ကို အျမစ္ပါ မက်န္ေအာင္စြဲျဖတ္ေစတဲ့ ေဆး နဲ႔ ေဆးျမစ္ေတြပါ။

ဦးေဏွာက္ကင္ဆာ အဆုတ္ကင္ဆာ အသဲကင္ဆာ အစာအိမ္အူမႀကီးးကင္ဆာ သားအိမ္ကင္ဆာ ရင္သားကင္ဆာ လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာ ပါးေစာင္ကင္ဆာ ႏွာေခါင္းကင္ဆာစတဲ့ ကင္ဆာအမ်ိဳးမ်ိဳးအား

ေဆးေသာက္ မေပ်ာက္ဖူးဆိုပါက အျမစ္ပါမက်န္ ဒီေဆးေတြက ျဖတ္ျပစ္ပါလိမ့္မယ္။ စားေဆးနဲ႔ ေဆးျမစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္ ၎ေဆး ေဖာ္ၿပီးသား အမုန႔္နဲ႔ ေဆးျမစ္က ေတာ့ ေအာက္ပါပုံက ဟာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကင္ဆာေဆးအမုန႔္ေဖၚရန္ ငွက္သိုက္ ၅ က်ပ္/ ခအုံးေခါက္ ၂ပဲ/ ခအုံးျမစ္ ၂ပဲ/ ေတာကြမ္းသီးျမစ္ ၅က်ပ္ ၎ေဆးအမယ္မ်ားကိုအမုန႔္ျပဳ့၍ အားလုံးေရာၿပီး ေသာက္လို့ရပါၿပီ ေဆးျမစ္ကေတာ့ ရင္းတိုက္ျမစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္

အဲ့ေဆးျမစ္ကို ဆန္ေဆးေရနဲ႔ေသြးၿပီး ဟင္းစားဇြန္းတဇြန္းတခါေသာက္ ညမနက္တေန႔ ႏွစ္ၾကမ္သုံးႀကိမ္ေလာက္ ေသာက္ပါက ကင္ဆာအျမစ္မ်ား ကိုတျဗဳတ္ျဗဳတ္နဲ႔ျမည္ေအာင္ စြဲျဖတ္ျပစ္မွာပါ ေဆးေသာက္ၿပီး သုံးရက္ေလာက္မွာေတာ့ ဝမ္းထဲမွာပူစပ္စပ္နဲ႔ တမ်ိဳးႀကီးအေနရ နည္းနည္းခက္ပါတယ္။

ေလးရက္ေျမာက္ပါက အစာမစားနိုင္တဲ့ လူနာ ထၿပီးထမင္းစားပါလိမ့္မယ္ အဲ့ကေန တေန႔တျခားသက္သာ လာပါၿပီ ေဆးတဖုံကုန္ပါက ေရာဂါဘာမွ မရွိေတာ့ပါဘူး ခင္ဗ်ာ ယခုေဖၚျပပါေဆးအား ေစတနာထား၍ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။

မယုံၾကည္ပါက မသုံးတာ အေကာင္းဆုံးပါ ဘယေဆးအမယ္မ်ား အစစ္မဟုတ္ပဲ အတုေတြ ျဖစ္ပါကလုံးဝ မေပ်ာက္ပါ ဘယေဆး ပစၥည္းအမယ္မ်ားအား အတုအစစ္ နားလည္ေသာသူမ်ား မိမိတို့ကိုယ္တိုင္ ေဖာ္စပ္စားပါ အံ့ၾသစြာ အက်ိဳးထူးတာကိုယ္ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

ေဆးလြယ္အိတ္ေလး ရန္ကုန္