..တန္ဖိုးျဖတ္မရတဲ့ မိႈကြန္ခ်ာ ကို ေတြ႔ရင္သိမ္းထားေပးပါ….

” အ႐ိုးကင္ဆာ ေပ်ာက္တဲ မႈိကြန္ခ်ာ ”

(သူမ်ားေတြ ေဖာ္စားေနၾကျပီ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေက်ာ္သြားေနၾကတုန္းမို႔ လုပ္နည္း စိုက္နည္း စနစ္သိသူမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးၾကပါရန္)

မႈိကြန္ခ်ာ မႏုမရင့္အခ်ိန္ကို ႏႈတ္ၿပီး ေျမႀကီးမ်ား သဲမ်ား သန္႔စင္ကာ အရက္ျပန္ ပုလင္းထည္ကို စိမ္ၿပီး ပရေဆးဆိုင္ေတြမွာ ဝယ္လိုရတဲ “ဒုတၳာ” အမႈန္႔နဲ ေရာၿပီး ေနတိုင္း သုပ္လိမ္းေပးပါ။

အဲဒီလို လိမ္းေပးေနၿပီး တေျဖးေျဖးသိသာစြာ နာက်င္ကိုက္ခဲေနေသာ ေဝဒနာဟာ သက္သာလာၿပီး ေျခေထာက္ျဖတ္ရမည္ဟု ဆိုေသာ အ႐ိုးကင္ဆာဟာ ျဖတ္စရာ မလိုဘဲ အေကာင္းပကာတိအတိုင္း ျပန္ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။

မႈိကြန္ခ်ာ ဟာ စား၍ လုံးဝမရေသာ မႈိပါ မိုးဦးကာလမွာ ေနရာေဒသ အေတာမ်ားမ်ားေပါက္ပါတယ္ ပုံပါအတိုင္းမႈိပါ ရင့္သြားလို ရွိရင္ ပုတ္ေစာ္အရမ္းနံပါတယ္ ေလာက့္တြယ္တဲအထိကို ပုတ္ေစာ္နံတဲ မႈိမ်ဳိးပါ ။

အဲလို မရင့္မစြန္႔ခင္ အႏုကို ႏႈွတ္ၿပီး အရက္ျပန္ပုလင္းႏွင့္ စိမ္းထားပါက ႏွစ္ႏွင္႔ခ်ီၾကာေနေတာင္မွ အာနိသင္ မပ်က္ဘူးဟု ဆိုပါသည္ ။ ဒုတၳာ အမႈန္႔ မပါဘဲနဲ အရက္ျပန္နဲ စိမ္းထားၿပီးအရည္ကို ေသြးစူးနာ အနာစိမ္း အနာပဆုတ္ ယားနာ ေပြးနင္းကူး စသည့္ အေရျပား အနာမ်ဳိစုံကိုလည္ ေပ်ာက္ကင္းေၾကာင္း ဆိုပါသည္ ။

***********************

စားလို႔ရတယ္
ကြန္ျခာအပိုင္းေလးပဲ
တ႐ုတ္ရဲ ႔တန္ဖိုးႀကီးဟင္းခ်ိဳပြဲေတြရဲ ႔မရွိမျဖစ္မႈိ
ဂ်ပန္မွာေတာ့ ၁ကီလို ၃သိန္းေစ်းေပါက္တယ္
အေျခာက္ခံဖို႔နည္းလမ္းသိရင္အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့စီးပြားေရးတခုပါ…

မိႈကြန္ခ်ာလို႔လည္း ေခၚတယ္မိႈျခင္ေထာင္လို႔လည္း ေခၚတယ္ေခြးေသးပန္းမိႈလို႔လည္းေခၚတယ္ဘိတ္(ၿမိတ္)ၿမိဳ႔႕နယ္မွာေပါပါတယ္။

Nine Emerald Threads / Net-Abkc

မႈိဇကာ၊မႈိဇာလႊာ၊မႈိကြန္ခ်ာ

(ယခုတင္ျပခ်င္ေသာမႈိသည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ
မႈိမ်ဳိးစိတ္ႏွင့္တူညီမႈရွိမရွိအတိအက်မသိပါ။
သို႔ေသာ္ဤပုံသဏၭန္ႏွင့္အလားတူမႈိအားေတြ႕ျမင္ဖူးသူ
စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားထပ္မံေလ့လာႏိုင္ရန္
ဗဟုသုတအျဖစ္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
မႈိ၏အမည္အားျမန္မာလိုလည္းအတိအက်မသိရွိပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေတြ႕ဖူးေသာ
ဤမႈိကဲ့သို႔ေသာမႈိမ်ားသည္လွေသာ္လည္းအနံ႔ဆိုးပါသည္။
တစ္ခါတစ္ရံမွေတြ႕ရွိရၿပီးထူးဆန္းေသာမႈိဟုသာ
မွတ္ထင္ၾကပါသည္။)

Phallus indusiatus

Kingdom-Fungi
Division-Basidiomycota
Class-Agaricomycetes
Order-Phallales
Class-Phallaceae
Genus-Phallus
Species-P.indusiatus

ဤမႈိအား
Vieled Lady/ Long net stinkhorn/
Bamboo fungus/Bamboo pith အစရွိသျဖင့္
ေခၚေဝၚၾကပါသည္။
အာရွတိုက္ေတာင္ပိုင္း၊အာဖရိက၊အေမရိက
ၾသစေတးလ်အစရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတြ႕ရွိရပါသည္။
စား၍ရေသာမႈိအမ်ဳိးအစားျဖစ္ပါသည္။
မႈိအေျခာက္အားဟင္းလ်ာ၊စြပ္ျပဳတ္မ်ားတြင္
အသုံးျပဳၾကပါသည္။
စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ဳိးၿပီးအာရွေစ်းကြက္တြင္
ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။
ပရိုတိန္းဓာတ္၊ကာဗိုဟိုက္ၿဒိတ္ဓာတ္၊အမ်ွင္ဓာတ္
ႂကြယ္ဝၿပီးantioxidant/antimicrobialအျဖစ္
အက်ဳိးျပဳေသာျဒပ္ေပါင္းမ်ားပါရွိပါသည္။

ဤမႈိသည္အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ေပါက္ေရာက္၍
ကြန္ဂို၊ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား၊ယူဂန္ဒါ၊ဇိုင္ရီ
ဘရာဇီး၊ဂူယန္နာ၊ဗင္နီဇြဲလား၊ကိုစတာရီကာ
တိုဘာဂို၊မကၠဆီိကို၊အင္ဒိုနီးရွား၊မေလးရွား
အိႏၵိယ၊တရုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ဂ်ပန္၊ထိုင္ဝမ္
ၾသစေတးလ်အစရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတြ႕ရသည္။
သစ္ေတာေျမမ်ား၊ေျမဆီႂကြယ္ဝေသာဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား
သစ္အေဆြးအေျမ႕မ်ားတြင္ေပါက္ေရာက္သည္။
အာရွတိုက္တြင္ဝါးရုံ၊ဝါးေတာမ်ား၌အမ်ားအားျဖင့္
ေတြ႕ရွိရသည္။
ပ်ား၊ယင္အစရွိေသာအင္းဆက္မ်ားအား
အနံ႔ျဖင့္ဆြဲေဆာင္ၿပီးထိုအင္းဆက္မ်ားက
မႈိစပိုးမ်ားကိုစားေသာက္ပ်႕ံႏွံ႔ေစပါသည္။

ဤမႈိ၏အ႐ြယ္မွာ၁၀လက္မခန္႔ျဖစ္သည္။
မႈိပြင့္ထိပ္မွေျမႀကီးသို႔ထိလုမတတ္ေခါင္းေလာင္းပုံ
ျဖာက်ေနေသာဇာလႊာသဖြယ္indusiumပါရွိသည္။
Indusium၏လုပ္ေဆာင္မႈအသုံးဝင္ပုံအား
အတိအက်မသိရေသာ္လည္းအင္းဆက္မ်ား
ခိုနားသြားလာရန္ေလွကားသဖြယ္အေထာက္အကူ
ေပးေနသည္။

ဤမႈိ(Phallus indusiatus)ႏွင့္
ဆင္တူေသာမႈိမ်ားလည္းရွိသည္။

Phallus multicolor
အေရာင္ေတာက္ပေသာမႈိပြင့္၊ရိုးတံ၊ဇာလႊာ
မ်ားပါရွိၿပီးေသးငယ္သည္။
ၾသစေတးလ်၊ဂူအန္၊ဆူမက္ၾတား၊ေဘာ္နီယို
နယူးဂြာနီယာ၊ဇိုင္ရီ၊တိုဘာဂို၊ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ေတြ႕ရသည္။

Phallus merulinus
ေခ်ာေမြ႕သည္၊၊ဇာလႊာပိုႏူးညံၿပီးတိုသည္။
အင္ဒိုပစိဖိတ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီးေျမာက္အေမရိက၊
ဂ်ပန္၊ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတြ႕ရသည္။

Phallus duplicatus
အ႐ြယ္ငယ္၍ဇာလႊာတိုသည္။
အာရွ၊ၾသစေတးလ်၊ဟာဝိုင္အီ၊ေတာင္မကၠဆီကို
ဗဟိုအေမရိက၊ေတာင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ေတြ႕ရသည္။

Phallus cinnabarinus
အ႐ြယ္၅လက္မခန္႔ရွိၿပီးအနံ႔ပိုဆိုး႐ြားသည္။

Phallus echinovolvatis၊Phallus luteus
အစရွိသည့္မႈိမ်ဳိးမ်ားလည္းေတြ႕ရသည္။

ေရွးယခင္က
သဘာဝတြင္သာေတြ႕ရၿပီး
ရွားပါးအဖိုးတန္ေသာမႈိျဖစ္သျဖင့္
ေတာ္ဝင္နန္းသုံးဟင္းလ်ာအျဖစ္ဆက္သသုံးေဆာင္ၾကသည္။
တရုတ္မင္းဘုရင္မ်ား၏ငွက္သိုက္ဟင္းစြပ္ျပဳတ္
`Bird´s Nest Eight Immortal Soup´တြင္
ပါဝင္ေသာပစၥည္း(၈)မ်ဳ္ိးမွတစ္ခုျဖစ္သည္။

#သို႔ေသာ္ဤမႈိအားတရုတ္ႏိုင္ငံတြင္၁၉၇၉ခုႏွစ္မွစ၍
စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ဳိးလာၿပီးစိုက္ပ်ဳိးမႈတြင္က်ယ္
လာသည္ႏွင့္အမ်ွတန္ဖိုးေလ်ာ့လာသည္။
ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္လြယ္လြယ္ကူကူရရွိလာသည္။
၁၉၉၈ခုႏွစ္တြင္တရုတ္ႏိုင္ငံမွမက္ထရစ္တန္ခ်ိန္
၁၁၀၀ခန္႔ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။
အာရွေစ်းကြက္တြင္မႈိေျခာက္အျဖစ္ေရာင္းခ်သည္။
ေဟာင္ေကာင္ေစ်းကြက္တြင္Phallus indusiatus
မႈိအေျခာက္တစ္ကီလိုေစ်းႏႈန္းမွာ၁၉၈၂တြင္
အေမရိကန္ေဒၚလာ၇၇၀ခန္႔ရွိခဲ့ေသာ္လည္း
ေပါမ်ားလာမႈေၾကာင့္၁၉၈၈တြင္ေဒၚလာ
၁၀၀မွ၂၀၀ခန္႔အထိက်လာၿပီး၂၀၀၀ခုႏွစ္တြင္
မႈိအေျခာက္တစ္ကီလိုေစ်းႏႈန္းမွာေဒၚလာ
၁၀မွ၂၀ခန္႔သာရရွိေတာ့သည္။

ဤမႈိအားဟင္းလ်ာအျဖစ္သာမကေဆးဖက္ဝင္
မႈိအျဖစ္လည္းအသုံးျပဳၾကသည္။
ထိခိုက္ရွနာ၊ကိုက္ခဲနာက်င္မႈ၊ေခ်ာင္းဆိုး
အဖ်ားေရာဂါ၊ေသြးတိုး၊ဆီးနည္းဆီးခ်ဳပ္၊
ဝမ္းကိုက္ဝမ္းေလ်ွာအစရွိသည္မ်ားအတြက္
အသုံးျပဳၾကသည္။
အန္ပစလင္ Ampicillin
တက္ထရာဆိုက္ကလင္း Tetracycline
နစ္စတာတင္း Nystatin စေသာပဋိဇီဝေဆးမ်ားကဲ့သို႔
အာနိသင္ရွိေသာျဒပ္ေပါင္းမ်ားလည္းပါရွိသည္။….