ႏွာေခ်သူေတြ သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ား

ႏွာေခ်သူေတြ သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ား

ႏွာေခ်ျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပိုင္းတြင္အခိုးမ်ားပိတ္ေနသျဖင့္ အထက္သို့ ေလပူမ်ားကန္တက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုယ္တြင္းအခိုးငုပ္ေနသူမ်ားလည္းႏွာေခ်ၿပီး၊ ႏွာရည္ယိုက်တတ္သည္။
ေရေၾကာက္၍ေရမခ်ိဳးသူ၊ ေရေႏြးပူပူျဖင့္ေရခ်ိဳးသူမ်ား ႏွာေခ်၊ႏွာေစး၊ႏွာရည္ယိုတတ္သည္။

ႏွာေခါင္းေပါက္မွရွူသြင္းေသာေလေအးကို အတြင္းမွေလပူကကန္ထုတ္သျဖင့္ ႏွာေခ်ျခင္းျဖစ္လာသည္။

မနက္အိပ္ယာထ မ်က္ႏွာသစ္ရင္ ေရကိုလက္ခုပ္နဲ႔ယူငယ္ထိပ္ေပါက္ေအာင္ရွူပါ။ အက်င့္လုပ္ယူရင္ရပါတယ္။

ခ်င္းကိုပါးပါးလွီး ေရေႏြးမတ္ခြက္နဲ႔စိမ္ထား ေသာက္ေပးပါ။

ဝမ္းမခ်ဳပ္ေစရန္ အသီးအႏွံမ်ားမ်ားစားပါ။ ကန္စြန္းရြက္ခ်ဥ္ရည္ဟင္း၊ ကင္မြန္းခ်ဥ္ရြက္ခ်ဥ္ရည္ဟင္းမ်ားခ်က္ေသာက္ပါ။

ညအိပ္ယာဝင္မန္က်ည္းမွည့္ေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ပါ။
ေျခဖဝါးဆားပြတ္ဒူးအထက္မွေအာက္ေရေလာင္းေျခေဆးေပးရင္ အခိုးတက္သက္သာလို့ ႏွာေစးႏွာပိတ္သက္သာေစပါတယ္။
ေရခ်ိဳးလၽွင္ ေရေႏြးစပ္ခ်ိဳးလၽွင္ ပထမဆုံး ဒူးအထက္မွေအာက္ ေရေအးေလာင္းေျခေဆး၊အခိုးမ်ားထြက္သြားၿပီးမွ ေရေႏြးစပ္ေသာေရကိုခ်ိဳးပါ။

ၾကည္လြင္ျမင့္(မုျဒာ)