ဆီးအေရာင္က ေျပာျပေနတဲ့ က်န္းမာေရး အေျခအေန

ဆီးအေရာင္က ေျပာျပေနတဲ့ က်န္းမာေရး အေျခအေန

ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဆီးအေရာင္ကိုၾကည့္ၿပီး လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ က်န္းမာေရး အေျခအေနကို အၾကမ္းဖ်ဥ္း ခန႔္မွန္းႏိုင္ပါတယ္။

၁။ ၾကည္ လင္ တဲ့ အ ေရာင္ ရွိ ေသာ ဆီး – ေရကို လိုအပ္တာထက္ ပိုၿပီး ေသာက္သုံးမိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဘာအႏၲရာယ္မွ မရွိပါဘူး။

၂။ ေကာက္ ႐ိုး ေရာင္ မွ ပ ယင္း ေရာင္ ရွိ ေသ ာဆီး – အဝါေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ ရွိတဲ့ဆီးက က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနၿပီး အဝါေရာင္ ရင့္ရင့္ရွိတဲ့ ဆီးကေတာ့ ေရႏွင့္ အသီး အ႐ြက္ကို ဦးစားေပး စားသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါတယ္။

၃။ ပန္း ေရာင္ (သို႔) အ နီ ေရာင္ ရွိ ေသာ ဆီး – ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသသင့္တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္တြင္ ေက်ာက္တည္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ကင္ဆာ၊ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ စတဲ့ေရာဂါမ်ားတြင္ ေတြ႕ရတတ္တဲ့ ဆီးအေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ အ ညိဳ ေရာင္ ဆီး – အလြန္အမင္း ေရဓာတ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းေနတဲ့ လကၡဏာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ဖို႔ႏွင့္ အသီးအ႐ြက္ မ်ားမ်ား စားေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

၅။ အ စိမ္း ေရာင္ (သို႔) အ ျပာ ေရာင္ ဆီး – ဆိုးေဆးပါေသာ အစားအစာမ်ား၊ အခ်ိဳ႕ေသာ အေရာင္က်ေဆးႏွင့္ စိတ္က်ေရာဂါအတြက္ ေဆးဝါးမ်ား ေသာက္သုံး ေနသူမ်ားတြင္ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။

၆။ အ ျမႇဳပ္ ပါ ေသာ ဆီး – ယင္းဆီး အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါက စားေနေသာ အစားအစာထဲတြင္ အသားဓာတ္ အလြန္ကြၽံ ပါဝင္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္ကပ္၏ က်န္းမာေရး မေကာင္းျခင္း တို႔ကို ၫႊန္ျပေနပါတယ္။