ေနပူဆာလႈံျခင္းေၾကာင့္ ကုိယ္ခံအားစနစ္ ဆဲလ္မ်ားကို အားေကာင္းလာေစႏုိင္

ေနပူဆာလႈံျခင္းေၾကာင့္ ကုိယ္ခံအားစနစ္ ဆဲလ္မ်ားကို အားေကာင္းလာေစႏုိင္

ေနပူဆာလႈံျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကုိယ္မွ ဗီတာမင္ဒီထုတ္လုပ္၍ က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည့္အျပင္ ခႏၶာကုိယ္မွ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားကုိ တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ အဓိကေနရာမွပါ၀င္ေသာ ကုိယ္ခံအားစနစ္ဆဲလ္မ်ားလည္း အားေကာင္းေစႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။

ေနပူဆာလႈံျခင္းေၾကာင့္ ဗီတာမင္ဒီရရိွသည္ဆုိျခင္းကို အား လံုးသိထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈေၾကာင့္ ကုိယ္ခံအားစနစ္ကို အားေကာင္းေစႏုိင္ေသာ အျခားအေျခအေန မ်ားကို မိမိတို႔ ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္ေဂ်ာ့ခ်္ေတာင္း တကၠသုိလ္မွ သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

ခႏၶာကုိယ္၏ အႀကီးမားဆံုးအဂၤါအစိတ္အပုိင္းျဖစ္ေသာ အ ေရျပားသည္ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားစြာကုိ လက္ခံႏုိင္ေသာ ေနရာျဖစ္ၿပီး ေနပူဆာလႈံျခင္းေၾကာင့္ ကုိယ္ခံအားေကာင္းေစေသာ ဆဲလ္မ်ားကို အားပုိေကာင္းလာေစႏုိင္သည္။

သုိ႔ေသာ္ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ လြန္ကဲစြာ ထိေတြ႕ျခင္းေၾကာင့္ အ ေရျပားကင္ဆာအပါအ၀င္ အျခားမလုိလားအပ္ေသာ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္သည္ဟု သုေတသီမ်ားက သတိေပးထားသည္။

ေသြးျဖဴဥမ်ားက ဗက္တီးရီးယားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ရန္ ျဒပ္ေပါင္းတစ္မ်ိဳးထုတ္လႊတ္ေပးၿပီး ကုိယ္ခံအားစနစ္ကို ျမႇင့္တင္ေပး သည္။ ေနပူဆာလႈံျခင္းေၾကာင့္ ယင္းျဖစ္စဥ္ကို အားေကာင္းလာေစ သျဖင့္ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

ယခုေလ့လာမႈကို Scientific Report ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထား ၿပီး သုေတသီမ်ားက ေနပူဆာလႈံရင္း လမ္းေလွ်ာက္ရန္ အႀကံေပး ထားသည္။ ေနပူဆာလႈံရင္း လမ္းေလွ်ာက္ပါက ကုိယ္လက္လႈပ္ရွား ျပဳလုပ္ၿပီး ျဖစ္သလုိ ေနပူဆာလႈံၿပီးလည္းျဖစ္သည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။