အသည္း မြ ညင္သာစြာ အဆိပ္ ထုတ္ နည္း တစ္

Castor Oil Pack Therapy လိုု႔ လဲ ေခၚ ပါ တယ္။

ကၽြန္မ တိုု႔ ငယ္စဥ္ တုုန္း က castor oil ဆိုု တဲ့ အသံ ကိုု ၾကား လိုုက္ ရ ရင္ အလြန္ ပဲ ေၾကာက္ လန္႔ ပါ တယ္။

ကၽြန္မ တိုု႔ သိ ထား ၾက တာ က ေတာ့ အလြန္ အဝင္ဆိုုး တဲ့ ဝမ္းနွဳတ္ေဆး တစ္ ခုု ျဖစ္ ေန လိုု႔ ပါ ပဲ။

အခုု သိ ရ တာ က ေတာ့ castor oil ဟာ သဘာဝ အဆီ အ ေန နဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာ ေရာဂါ ေဝဒနာ မွ သက္ သာ ေစ ပါ တယ္ ။

အသံုုးက် ပံုု ေတြ က ေတာ့

၁. သဘာဝ ဝမ္းနွဳတ္ေဆး

၂. အသား ေတြ နာ က်င္ ေန ျခင္း မွ သက္ သာ ေစ ျခင္း

၃. အဆစ္ ေတြ နာက်င္ ကိုုက္ ခဲ ေန ျခင္း၊ အဆစ္ ေတြ နာ က်င္း ကိုုက္ခဲ သူ မ်ား အတြက္ သဘာဝ အား ျဖင့္

အကိုုက္ အခဲ သက္ သာ ေစ ျခင္း

၄. ေပြး၊ ယား နာ မ်ိဳးစံုု ကိုု လည္း သက္ သာ ေစ ပါ တယ္. ဆီ ေႏြးေႏြး ေလး ကိုု လိမ္း ေပး ရံုု ပါ ပဲ။

၅. ဆံပင္ ျပန္ လည္ သန္ လာ ေစ ရန္ ဦးေရ ကိုု လိမ္း ေပး လိုု႔ ရ ပါ တယ္။

၆. အသား အေရ ေျခာက္ ေန လွ်င္ လည္း လိမ္း လိုု႔ ရ ပါ တယ္။

၇. ဗိုုက္နာ တတ္ ေသာ ကေလး မ်ား အတြက္ ကေလး ဗိုုက္ ကိုု လိမ္း ေပး လိုု႔ ရ ပါ တယ္။

အထူး သ ျဖင့္ Castor oil pack therapy ကိုု ေျပာ ျပ ခ်င္ ပါ တယ္။

အသည္း၊ မွ အဆိပ္ ထုုတ္ နည္း ျဖစ္ ပါ တယ္။

ေရွးဦးစြာ မိမိ နဲ႔ တည့္ ၊ မတည့္ ဆိုု တာ အေရ ျပား ေပၚ မွာ အရင္ သုုတ္ လိမ္း ျပီး စမ္း ၾကည့္ ပါ။

၁. ေရေႏြး အိပ္ ထဲ ကိုု ေရ ပူပူ ထည့္ ပါ။ ( ေရ ဆူဆူ မဟုုတ္ ပါ )

၂. 8 X 10 inches cotton flannel cloth ( ဖလန္ထည္ အစ ) ကိုု castor oil ျဖင့္ နစ္ ေန ေအာင္ စြပ္ ပါ။

၃ လွဲ အိပ္ လိုုက္ ျပီး၊ ဆီ စြပ္ ထား ေသာ အဝတ္ ကိုု ညွစ္ လိုုက္ ျပီး အသည္း၊ သည္းေျခ၊ ဗိုုက္ ေပၚ မွာ တင္ လိုုက္ ပါ။ video ထဲ မွာ ၾကည့္ ပါ။ အသည္း က ဗိုုက္ ရဲ႕ ညာ ဘက္၊ ညာနံရိုုး ေတြ ေအာက္ မွာ ရွိ ပါ တယ္။

၄. ဖလန္ထည္ အဝတ္ ေပၚ မွ ပလပ္စတိတ္ အဖံုုး တစ္ ခုု တင္ လိုုက္ ပါ။

ပလပ္စတိတ္တင္ ရ ျခင္း အေၾကာင္း က ေရေႏြး အိပ္ ကိုု ဆီ ေတြ စြန္း မ သြား ေအာင္ ျဖစ္ ပါ တယ္။

၅. ေရေႏြးအိပ္ တင္ လိုုက္ ပါ။

နာရီဝက္ – တစ္နာရီ ခန္႔ တင္ ျပီး ေအးေအး ေဆးေဆး စိတ္ ေလ်ာ့ ထား ျပီး ျငိမ္ျငိမ္ ေလး ေန လိုုက္ ပါ။

တရား မွတ္ ေန ရင္ ပိုု ေတာင္ ေကာင္း ပါ ေသး တယ္။

၆. တစ္နာရီ ျပည့္ သြား ရင္ ၊ ဆီ ေပ ေန တဲ့ အသား ကိုုသုုတ္ သင္ ဖိုု႔ baking soda ကိုု ေရ နဲ့ ေဖာ္ ထား တာ နဲ႔ သုုတ္ ပစ္ လိုုက္ ပါ။

၇. ဆီ ျပည့္ဝ ေန တဲ့ ဖလန္ ထည္ ကိုု ပုုလင္း တစ္ ခုု သိုု႔ မဟုုတ္ ပလပ္စတိတ္ အိပ္ တစ္ခုု ထဲ မွာ သိမ္း ထား ပါ။

ေနာက္ ျပန္ သံုုး လိုု႔ ရ ပါ တယ္။

ဒီ အဝတ္ ကိုု ရိုုရိုု ေသေသ နဲ႔ကိုုင္ တြယ္ မယ္ ဆိုု ရင္ အၾကာ ၾကီး သံုုး လိုု႔ ရ တာ မိုု႔ ေပ လာ ျပီ ဆိုု ရင္ မ ေလွ်ာ္ ပဲ၊ လႊင့္ ပစ္ လိုုက္ ျပီး ၊ ေနာက္ အဝတ္ အသစ္ ကိုု သံုုး ေစ ခ်င္ ပါ တယ္။

အနည္း ဆံုုး ၆ လ ေလာက္ သံုုး ရ တယ္ လိုု႔ ေျပာ ပါ တယ္။

“ ကင္ဆာ လူ နာ ေတြ အတြက္ အထူး သင့္ ေတာ္ တယ္ လိုု႔ ေျပာ ပါ တယ္ ”

က်န္းမာ ခ်င္ လိုု႔ အသည္းမွ အဆိပ္ ထုုတ္ ခ်င္ သူ ေတြ လည္း လုုပ္ ၾကည့္ လိုု႔ ရ ပါ တယ္။

ဒူးနာ သူ ေတြ လဲ၊ ဆီ ကိုု ေႏြး ေအာင္ လုုပ္ ျပီး လိမ္း လိုု႔ ရ ပါ တယ္။

ဥပါဒ္ မရွိ နိုုင္ တဲ့ နည္း မိုု႔ အကယ္ ၍ စိတ္ဝင္စား တယ္ ဆိုု ရင္ ၊ စမ္းၾကည့္ နိုုင္ ေအာင္ တင္ ေပး လိုုက္ ျခင္း

ျဖစ္ ပါ တယ္။

မိတ္ေဆြ အေပါင္း ပတ္ဝန္းက်င္ အဆိပ္ ေတြ ကိုု နည္း နိုုင္ သ မွ် နည္း ေအာင္ ၾကိဳးစား ျပီး ေလ်ာ့ ခ် နိုုင္ ၾက ပါ ေစ။