ေျခေထာက္အနံ႔ဆိုးထြက္ျခင္းကို ဘယ္လိုဖယ္ရွားမလဲ?

ေျခေထာက္အနံ႔ဆိုးထြက္တာဟာ မိန္းကေလးေတြအတြက္ ရွက္စရာအေကာင္းဆံုးျပႆနာမ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တခါတရံမွာ ဖိနပ္ကိုေတာင္ မခၽြတ္ခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ စိတ္မပူပါနဲ႔။ ေျဖရွင္းနည္းေတြ ရွိပါတယ္။
အလြန္အကၽြံ ေခၽြးထြက္တာက ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို ေပါက္ဖြားေစပါတယ္။ ေျခေထာက္တစ္ဖက္စီမွာ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ေခၽြးဂလင္း 250000ရွိၿပီး တစ္ေန႔ကို ေခၽြး၂ခြက္ခန္႔ ထုတ္လုပ္တာေၾကာင္ ေျခေထာက္ဟာ ဘက္တီးရိီးယားေတြအတြက္ ေမြးျမဴေရးေျမျပင္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ေျခေထာက္ေခၽြးေစးျပန္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း

တကယ္ေတာ့ ေျခေထာက္ေပၚမွာ ေပါက္ဖြားတဲ့ ဘက္တီးရီးယားမ်ားက cheese လုပ္ဖို႔ အသံုးျပဳတဲ့ ဘက္တီးရီးယားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အလားတူ ဓါတ္ငြ႕ ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒိန္ခဲရဲ႕အနံ႔ႏွင့္ ဆင္တူပါတယ္။ဖိနပ္ေတြက ဒီအခန္းက႑မွာ သိသိသာသာ ပါဝင္ပါတယ္။ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ အနံ႔က ရႈးဖိနပ္လို ေလအလံုအေလာက္မရတဲ့အခါ ေပၚထြက္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါက အနံ႔ကိုျဖစ္ေပၚေစတဲ့ ေခၽြးေၾကာင့္မဟုတ္ပါဘူး။ ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ပါ။
ေျခေထာက္အနံ႔ထြက္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခ်ိဳ႕
hyperhidrosis (အလြန္အကၽြံေခၽြးထြက္ျခင္း)
ေရာဂါမ်ား
တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရး အားနည္းျခင္း
အရည္အေသြးနိမ့္ ဖိနပ္
ဖိနပ္တစ္ရံတည္းကိုပဲ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ဝတ္ဆင္ျခင္း

မေကာင္းတဲ့ ေျခေထာက္အနံ႔ကို ဘယ္လိုဖယ္ရွားမလဲ?
၁။ သင့္ေျခေထာက္ကို သန္႔ရွင္းေအာင္ထားပါ
၂။ ဓါတုပစၥည္းေတြနဲ႔ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကို မသံုးပါနဲ႔
၃။ သဘာဝခ်ည္ထည္နဲ႔ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ေျခအိတ္ေတြ ဝတ္ဆင္ပါ
၄။ အရည္အေသြးျမင့္ ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ျပဳလုပ္တဲ့ ဖိနပ္ေတြကို ဝတ္ဆင္ပါ
၅။ သင္ဟာရံုးသြားတိုင္း ရႈးဖိနပ္အၿမဲစီးသူဆိုရင္ ရံုးမွာ ေျခညွပ္ဖိနပ္တရံထားၿပီး လဲစီးပါ။
၆။ ရွာလကာရည္ကဲ့သို႔ သဘာဝကုထံုးေတြ သံုးပါ။

၇။ သင့္ေျခေထာက္ကို အစိုဓါတ္စုပ္ယူဖို႔ talc ကဲ့သို႔ ေပါင္ဒါေတြ လိမ္းေပးႏိုင္ပါတယ္။