အစာေၾကျမန္တဲ့ အစားအစာနဲ႔ အစာေၾကေႏွးေသာ အစားအစာေတြရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳး/ ဆိုးက်ိဳး

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေန႔စဥ္စားေသာက္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြရဲ႕ အစာေခ်ဖ်က္ႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္ဟာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအေပၚ အေျပာင္းအလဲ မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေလ့ရွိပါတယ္။

အစာေခ်ဖ်က္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔စားေသာက္လိုက္တဲ့အစားအေသာက္ေတြကို အူလမ္းေၾကာင္းစနစ္ကေန တစ္ဆင့္ ေသြးေၾကာထဲသလို႔ လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြကို ပိုေဆာင္ေပးဖို႔ အမႈန္႔အျဖင့္ ေခ်ဖ်က္ေပးတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ အတက္အက်ကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္တာဟာ အစာေခ်တဲ့အခ်ိန္ကိုနားလည္တာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

အစာေၾကလြယ္ေသာအစားအစာ

အစာေၾကလြယ္တဲ့အစားအစာေတြကို စားသုံးတဲ့အခါ ခဏခဏ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္းကိ ခံစားရပါတယ္။ စြမ္အင္ကို လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ေပးမဲ့ လိုအပ္တဲ့ပမာဏထက္ပိုသြားရင္ေတာ့ သင့္စားထားတဲ့အစားအစာေတြဟာ အသုံးမဝင္ေတာ့ဘဲ အဆီအျဖစ္ ၾကြင္းက်န္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အစာေၾကလြယ္ေႏွးေသာ အစားအစာ

အစာေၾကလြယ္ေႏွးေသာ အစားအစာဟာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းညႇိေပးျခင္း၊ စြမ္းအင္ကို မွ်မွ်ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း နဲ႔ ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္အဆင့္ကို ေႏွးေကြးေစပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ မွ်မွ်တတစားသုံးမႈမရွိပါက အစာေျခစနစ္နဲ႔ အျခားအစိတ္အပိုင္းေတြအတြက္ ဆိုးက်ိဳးေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။

၁။ ေရ – ေရဟာ အစာေျခဖ်က္စရာမလိုဘဲ အူအတြင္းသို႔ ခ်က္ျခင္းဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။

၂။ အသီးအႏွံ/ အရြက္ ေဖ်ာ္ရည္ – အသီးအရြက္ေဖ်ာ္ရည္ အစာေျခဖို႔အတြက္ ၁၅ – ၂၀ မိနစ္အထိ အခ်ိန္ေပးရပါတယ္။

၃။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အစိမ္း – ဟင္းသီးဟင္းရြက္အစိမ္းမ်ားဟာ အစာေျခဖို႔အတြက္ ၃၀-၄၀ မိနစ္အထိ အခ်ိန္လိုအပ္ပါတယ္။

၄။ ခ်က္ျပဳတ္ထားတဲ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ – ခ်က္ျပဳတ္ထားတဲ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားဟာ အစာေျခဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ မိနစ္ ၄၀ ေလာက္ေပးရပါတယ္။

၅။ ငါး – ငါးဟာ အစားေျခဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ မိနစ္ ၄၅ မွ ၁နာရီအထိ အခ်ိန္ေပးရပါတယ္။

၆။ ဆီပါေသာ အသီးအရြက္သုပ္ – ဆီပါဝင္တဲ့ အသီးအရြက္သုပ္ဟာ အစာေျခဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ ၁နာရီေပးရပါတယ္။

၇။ ကစီဓာတ္ပါဝင္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား – ကစီဓာတ္ပါဝင္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြဟာ အစာေျခဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ ၁နာရီခြဲမွ ၂နာရီအထိလိုအပ္ပါတယ္။

၈။ ဆန္၊ သီးႏွံနဲ႔ ပဲမ်ိဳးစုံ – ဆန္အပါအဝင္ သီးႏွံပဲမ်ိဳးစုံဟာ အစာေျခဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ ၂နာရီလိုအပ္ပါတယ္။

၉။ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း – ႏို႔ျဖစ္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အစားအေသာက္ေတြဟာ အစာေျခဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ ၂နာရီၾကာပါတယ္။

၁၀။ အခြံမာသီးမ်ား – အခြံမာသီးမ်ား အစာေျခဖို႔အတြက္ ၃နာရီၾကာ အခ်ိန္ေပးရပါတယ္။

၁၁။ ၾကက္သား – ၾကက္သားကို အစာေျခဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ ၁နာရီခြဲနဲ႔ ၂နာရီၾကာပါတယ္။

၁၂။ အမဲသား – အမဲသားဟာ အစာေျခဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ ၃နာရီၾကာပါတယ္။

၁၃။ သိုးသား – သိုးသားကို အစာေျခဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ ၄နာရီၾကာပါတယ္။

၁၄။ ဝက္သား – ဝက္သားဟာ အစာေျခဖ်က္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ ၅နာရီၾကာပါတယ္။