ဒီတခါတော့မလိုအပ်တဲ့မှဲ့အသားပိုများကိုသဘာဝနည်းဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်တဲ့နည်းလမ်းများ

ဒီတခါတော့မလိုအပ်တဲ့မှဲ(Mole)ကိုသဘာဝနည်းဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်တဲ့နည်းလမ်းများအကြောင်းဖော်ပြပေးပါ့မယ်။၁ပန်းသီးရှာလကာရည်ကိုဝါဂွမ်းစလေးဖြင့်တို့ယူပြီးမှဲ့ပေါ်သို့

ပွက်တိုက်ပေးပါက၂ရက်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်2ကြက်သွန်ဖြူကိုအစေးထွက်အောင်ကွင်းလှီးကာမှဲ့ပေါ်သို့ကပ်ပြီးဆေးပလာစတာဖြင့်လေလုံအောင်ဖိ့ကပ်ပေးထား

လိုက်ပါရက်အနည်းငယ်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်3အာလူးအစိမ်းကိုကွင်းလှီးပြီးမှဲ့ပေါ်သို့ကပ်ပေးထားပါကရက်အနည်းငယ်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်

မယ်4နာနတ်သီးကိုအရည်ညှစ်ယူပြီးဂွမ်းစလေးဖြင့်မှဲ့ပေါ်သို့နေ့စဉ်ပွတ်တိုက်ပေးပါကတစ်ပတ်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်5ကြက်သွန်နီဥကိုသေချာသန့်စင်ပြီးအရည်

ညှစ်ယူ၍မှဲ့ပေါ်သို့သုပ်လိမ်းပွတ်တိုက်ပေးပါကများမကြာမှီမှာပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်6ငှက်ပျောသီးအမှည့်ရဲ့အခွံအတွင်းအသားဖြင့်မှဲ့ပေါ်သို့ပွတ်တိုက်ပေးပါကအချိန်တိုတွင်း

ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်7Baking sodaလို့ခေါ်တဲကိတ်မုန့်ဖုတ်တဲ့နေရာမှာအသုံပြုတဲ့ဆိုဒါရည်ကို သကြားဖြင့်ရောစပ်၍ မှဲ့ပေါ်သို့သုတ်လိမ်းပေးပါကတစ်ရက်နှစ်ရက်

အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်7လက်ဖက်ပင်မှရရှိသောလက်ဖက်ဆီဖြင့်သုပ်လိမ်းပေးပါကသိပ်မကြာခင်မှာပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်8ပန်းဂေါ်ဖီပွင့်ကိုအရည်ညှစ်ယူ

ပြီးသုပ်လိမ်းပေးပါက၃ရက်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်9ဒုဓလီပန်းပင်၏အမြစ်ကိုအခြောက်လှန်းပြီးသွေးလိမ်းပါက၅ရက်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။credit

ဒီတခါတော့မလိုအပ်တဲ့မှဲ(Mole)ကိုသဘာဝနည်းဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်တဲ့နည်းလမ်းများအကြောင်းဖော်ပြပေးပါ့မယ်။၁ပန်းသီးရှာလကာရည်ကိုဝါဂွမ်းစလေးဖြင့်တို့ယူပြီးမှဲ့ပေါ်သို့

ပွက်တိုက်ပေးပါက၂ရက်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်2ကြက်သွန်ဖြူကိုအစေးထွက်အောင်ကွင်းလှီးကာမှဲ့ပေါ်သို့ကပ်ပြီးဆေးပလာစတာဖြင့်လေလုံအောင်ဖိ့ကပ်ပေးထား

လိုက်ပါရက်အနည်းငယ်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်3အာလူးအစိမ်းကိုကွင်းလှီးပြီးမှဲ့ပေါ်သို့ကပ်ပေးထားပါကရက်အနည်းငယ်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်

မယ်4နာနတ်သီးကိုအရည်ညှစ်ယူပြီးဂွမ်းစလေးဖြင့်မှဲ့ပေါ်သို့နေ့စဉ်ပွတ်တိုက်ပေးပါကတစ်ပတ်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်5ကြက်သွန်နီဥကိုသေချာသန့်စင်ပြီးအရည်

ညှစ်ယူ၍မှဲ့ပေါ်သို့သုပ်လိမ်းပွတ်တိုက်ပေးပါကများမကြာမှီမှာပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်6ငှက်ပျောသီးအမှည့်ရဲ့အခွံအတွင်းအသားဖြင့်မှဲ့ပေါ်သို့ပွတ်တိုက်ပေးပါကအချိန်တိုတွင်း

ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်7Baking sodaလို့ခေါ်တဲကိတ်မုန့်ဖုတ်တဲ့နေရာမှာအသုံပြုတဲ့ဆိုဒါရည်ကို သကြားဖြင့်ရောစပ်၍ မှဲ့ပေါ်သို့သုတ်လိမ်းပေးပါကတစ်ရက်နှစ်ရက်

အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်7လက်ဖက်ပင်မှရရှိသောလက်ဖက်ဆီဖြင့်သုပ်လိမ်းပေးပါကသိပ်မကြာခင်မှာပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်8ပန်းဂေါ်ဖီပွင့်ကိုအရည်ညှစ်ယူ

ပြီးသုပ်လိမ်းပေးပါက၃ရက်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်9ဒုဓလီပန်းပင်၏အမြစ်ကိုအခြောက်လှန်းပြီးသွေးလိမ်းပါက၅ရက်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။credit

ဒီတခါတော့မလိုအပ်တဲ့မှဲ(Mole)ကိုသဘာဝနည်းဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်တဲ့နည်းလမ်းများအကြောင်းဖော်ပြပေးပါ့မယ်။၁ပန်းသီးရှာလကာရည်ကိုဝါဂွမ်းစလေးဖြင့်တို့ယူပြီးမှဲ့ပေါ်သို့

ပွက်တိုက်ပေးပါက၂ရက်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်2ကြက်သွန်ဖြူကိုအစေးထွက်အောင်ကွင်းလှီးကာမှဲ့ပေါ်သို့ကပ်ပြီးဆေးပလာစတာဖြင့်လေလုံအောင်ဖိ့ကပ်ပေးထား

လိုက်ပါရက်အနည်းငယ်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်3အာလူးအစိမ်းကိုကွင်းလှီးပြီးမှဲ့ပေါ်သို့ကပ်ပေးထားပါကရက်အနည်းငယ်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်

မယ်4နာနတ်သီးကိုအရည်ညှစ်ယူပြီးဂွမ်းစလေးဖြင့်မှဲ့ပေါ်သို့နေ့စဉ်ပွတ်တိုက်ပေးပါကတစ်ပတ်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်5ကြက်သွန်နီဥကိုသေချာသန့်စင်ပြီးအရည်

ညှစ်ယူ၍မှဲ့ပေါ်သို့သုပ်လိမ်းပွတ်တိုက်ပေးပါကများမကြာမှီမှာပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်6ငှက်ပျောသီးအမှည့်ရဲ့အခွံအတွင်းအသားဖြင့်မှဲ့ပေါ်သို့ပွတ်တိုက်ပေးပါကအချိန်တိုတွင်း

ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်7Baking sodaလို့ခေါ်တဲကိတ်မုန့်ဖုတ်တဲ့နေရာမှာအသုံပြုတဲ့ဆိုဒါရည်ကို သကြားဖြင့်ရောစပ်၍ မှဲ့ပေါ်သို့သုတ်လိမ်းပေးပါကတစ်ရက်နှစ်ရက်

အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်7လက်ဖက်ပင်မှရရှိသောလက်ဖက်ဆီဖြင့်သုပ်လိမ်းပေးပါကသိပ်မကြာခင်မှာပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်8ပန်းဂေါ်ဖီပွင့်ကိုအရည်ညှစ်ယူ

ပြီးသုပ်လိမ်းပေးပါက၃ရက်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်9ဒုဓလီပန်းပင်၏အမြစ်ကိုအခြောက်လှန်းပြီးသွေးလိမ်းပါက၅ရက်အတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ