(ချိုင်းချွေးနံ့)ပျောက်နည်း

ချိုင်းချွေးနံ့ပျောက်နည်းမနေ့ကကျန်းမာရေးမေးခွန်းတွေထဲမှာချိုင်းချွေးနံ့ပျောက်နည်းမေးထားတာတွေ့တယ်သုံးယောက်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ကျောက်ချဉ်(alum)သုံး

နည်းကတော့ လူတိုင်းသိလို့အကျယ်တဝံ့မရေးတော့ပါအခုနည်းကလွယ်တယ်ထင်လို့ရေးပါရစေချိုင်းချွေးနံ့ပျောက်အောင်အိမ်သုံးနည်းနဲ့စမ်းလို့ရတယ်အားလူးနဲ့ဆော်ဒါမှုန့်

(baking soda)ပဲလိုတယ်အရင်ဆုံးအာလူးကိုပါးပါးလှီးပြီးချိုင်းချွေးထွက်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးမိနစ်ကြာအောင်အရင်ပွတ်ပေးရတယ်။ပြီးရင်ခြောက်သွေ့အောင်ခဏထားပါလိမ်း

ထားတဲ့နေရာကိုဆော်ဒါမှုန့်(baking soda)နဲ့သိပ်ပေးပြီးညလုံးပေါက်ထားရမယ်မနက်အိပ်ရာထတဲ့အခါအဆိုပါနေရာကိုရေခပ်နွေးနွေးနဲ့သန့်စင်ပေးပါဒီနည်းအတိုင်းချိုင်လည်ပင်း

လက်မောင်းအတွင်းပိုင်း၊ပေါင်ခြံ၊ခြေဖဝါး၊လက်ဖဝါးစတဲ့နေရာတွေမှာလည်းသုံးပေးနိုင်တယ်တရက်ခြားတခါပြုလုပ်ပေးရုံနဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းချိုင်းချွေးနံ့ထွက်တာသိသိသာသာသက်သာလာလိမ့်မယ်Creditဒေါက်တာ အေးမင်းထူး

ချိုင်းချွေးနံ့ပျောက်နည်းမနေ့ကကျန်းမာရေးမေးခွန်းတွေထဲမှာချိုင်းချွေးနံ့ပျောက်နည်းမေးထားတာတွေ့တယ်သုံးယောက်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ကျောက်ချဉ်(alum)သုံး

နည်းကတော့ လူတိုင်းသိလို့အကျယ်တဝံ့မရေးတော့ပါအခုနည်းကလွယ်တယ်ထင်လို့ရေးပါရစေချိုင်းချွေးနံ့ပျောက်အောင်အိမ်သုံးနည်းနဲ့စမ်းလို့ရတယ်အားလူးနဲ့ဆော်ဒါမှုန့်

(baking soda)ပဲလိုတယ်အရင်ဆုံးအာလူးကိုပါးပါးလှီးပြီးချိုင်းချွေးထွက်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးမိနစ်ကြာအောင်အရင်ပွတ်ပေးရတယ်။ပြီးရင်ခြောက်သွေ့အောင်ခဏထားပါလိမ်း

ထားတဲ့နေရာကိုဆော်ဒါမှုန့်(baking soda)နဲ့သိပ်ပေးပြီးညလုံးပေါက်ထားရမယ်မနက်အိပ်ရာထတဲ့အခါအဆိုပါနေရာကိုရေခပ်နွေးနွေးနဲ့သန့်စင်ပေးပါဒီနည်းအတိုင်းချိုင်လည်ပင်း

လက်မောင်းအတွင်းပိုင်း၊ပေါင်ခြံ၊ခြေဖဝါး၊လက်ဖဝါးစတဲ့နေရာတွေမှာလည်းသုံးပေးနိုင်တယ်တရက်ခြားတခါပြုလုပ်ပေးရုံနဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းချိုင်းချွေးနံ့ထွက်တာသိသိသာသာသက်သာလာလိမ့်မယ်Creditဒေါက်တာ အေးမင်းထူး

ချိုင်းချွေးနံ့ပျောက်နည်းမနေ့ကကျန်းမာရေးမေးခွန်းတွေထဲမှာချိုင်းချွေးနံ့ပျောက်နည်းမေးထားတာတွေ့တယ်သုံးယောက်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ကျောက်ချဉ်(alum)သုံး

နည်းကတော့ လူတိုင်းသိလို့အကျယ်တဝံ့မရေးတော့ပါအခုနည်းကလွယ်တယ်ထင်လို့ရေးပါရစေချိုင်းချွေးနံ့ပျောက်အောင်အိမ်သုံးနည်းနဲ့စမ်းလို့ရတယ်အားလူးနဲ့ဆော်ဒါမှုန့်

(baking soda)ပဲလိုတယ်အရင်ဆုံးအာလူးကိုပါးပါးလှီးပြီးချိုင်းချွေးထွက်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးမိနစ်ကြာအောင်အရင်ပွတ်ပေးရတယ်။ပြီးရင်ခြောက်သွေ့အောင်ခဏထားပါလိမ်း

ထားတဲ့နေရာကိုဆော်ဒါမှုန့်(baking soda)နဲ့သိပ်ပေးပြီးညလုံးပေါက်ထားရမယ်မနက်အိပ်ရာထတဲ့အခါအဆိုပါနေရာကိုရေခပ်နွေးနွေးနဲ့သန့်စင်ပေးပါဒီနည်းအတိုင်းချိုင်လည်ပင်း

လက်မောင်းအတွင်းပိုင်း၊ပေါင်ခြံ၊ခြေဖဝါး၊လက်ဖဝါးစတဲ့နေရာတွေမှာလည်းသုံးပေးနိုင်တယ်တရက်ခြားတခါပြုလုပ်ပေးရုံနဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းချိုင်းချွေးနံ့ထွက်တာသိသိသာသာသက်သာလာလိမ့်မယ်Creditဒေါက်တာ အေးမင်းထူး

ချိုင်းချွေးနံ့ပျောက်နည်းမနေ့ကကျန်းမာရေးမေးခွန်းတွေထဲမှာချိုင်းချွေးနံ့ပျောက်နည်းမေးထားတာတွေ့တယ်သုံးယောက်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ကျောက်ချဉ်(alum)သုံး

နည်းကတော့ လူတိုင်းသိလို့အကျယ်တဝံ့မရေးတော့ပါအခုနည်းကလွယ်တယ်ထင်လို့ရေးပါရစေချိုင်းချွေးနံ့ပျောက်အောင်အိမ်သုံးနည်းနဲ့စမ်းလို့ရတယ်အားလူးနဲ့ဆော်ဒါမှုန့်

(baking soda)ပဲလိုတယ်အရင်ဆုံးအာလူးကိုပါးပါးလှီးပြီးချိုင်းချွေးထွက်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးမိနစ်ကြာအောင်အရင်ပွတ်ပေးရတယ်။ပြီးရင်ခြောက်သွေ့အောင်ခဏထားပါလိမ်း

ထားတဲ့နေရာကိုဆော်ဒါမှုန့်(baking soda)နဲ့သိပ်ပေးပြီးညလုံးပေါက်ထားရမယ်မနက်အိပ်ရာထတဲ့အခါအဆိုပါနေရာကိုရေခပ်နွေးနွေးနဲ့သန့်စင်ပေးပါဒီနည်းအတိုင်းချိုင်လည်ပင်း

လက်မောင်းအတွင်းပိုင်း၊ပေါင်ခြံ၊ခြေဖဝါး၊လက်ဖဝါးစတဲ့နေရာတွေမှာလည်းသုံးပေးနိုင်တယ်တရက်ခြားတခါပြုလုပ်ပေးရုံနဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းချိုင်းချွေးနံ့ထွက်တာသိသိသာသာသက်သာလာလိမ့်မယ်Creditဒေါက်တာ အေးမင်းထူး

ချိုင်းချွေးနံ့ပျောက်နည်းမနေ့ကကျန်းမာရေးမေးခွန်းတွေထဲမှာချိုင်းချွေးနံ့ပျောက်နည်းမေးထားတာတွေ့တယ်သုံးယောက်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ကျောက်ချဉ်(alum)သုံး

နည်းကတော့ လူတိုင်းသိလို့အကျယ်တဝံ့မရေးတော့ပါအခုနည်းကလွယ်တယ်ထင်လို့ရေးပါရစေချိုင်းချွေးနံ့ပျောက်အောင်အိမ်သုံးနည်းနဲ့စမ်းလို့ရတယ်အားလူးနဲ့ဆော်ဒါမှုန့်

(baking soda)ပဲလိုတယ်အရင်ဆုံးအာလူးကိုပါးပါးလှီးပြီးချိုင်းချွေးထွက်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးမိနစ်ကြာအောင်အရင်ပွတ်ပေးရတယ်။ပြီးရင်ခြောက်သွေ့အောင်ခဏထားပါလိမ်း

ထားတဲ့နေရာကိုဆော်ဒါမှုန့်(baking soda)နဲ့သိပ်ပေးပြီးညလုံးပေါက်ထားရမယ်မနက်အိပ်ရာထတဲ့အခါအဆိုပါနေရာကိုရေခပ်နွေးနွေးနဲ့သန့်စင်ပေးပါဒီနည်းအတိုင်းချိုင်လည်ပင်း

လက်မောင်းအတွင်းပိုင်း၊ပေါင်ခြံ၊ခြေဖဝါး၊လက်ဖဝါးစတဲ့နေရာတွေမှာလည်းသုံးပေးနိုင်တယ်တရက်ခြားတခါပြုလုပ်ပေးရုံနဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းချိုင်းချွေးနံ့ထွက်တာသိသိသာသာသက်သာလာလိမ့်မယ်Creditဒေါက်တာ အေးမင်းထူး