အကုန်ကျသက်သာပြီး(ဆန်ဆေးရည်နှင် )ဆံပင်ပိုရှည်လာအောင်ပြုလုပ်သောနည်းလမ်း

ဆန္ေဆးရည္ကိုအသုံးျပဳၿပီးဆံပင္ပိုရွည္လာေအာင္ျပဳလုပ္နည္းပ်ိဳေမတို႔အားလုံးမဂၤလာပါဆံပင္အရွည္ႀကီးကကိုယ့္ကိုပိုမိန္းကေလးဆန္ေစၿပီးပိုလွေစပါတယ္သင္ကနဂိုရွည္တဲ့ႏႈန္းထက္ဆံပင္ကိုပိုရွည္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ဆန္ေဆးရည္

အကူအညီကိုရယူနိုင္ပါတယ္ဆန္ေဆးရည္နဲ႕ဆံပင္ရွည္ေအာင္ျပဳလုပ္နိုင္တဲ့နည္းလမ္းကေတာ့ဒီလိုပါဆန္မွာကာဗိုဟိုက္ဒရိုက္သတၱဳဓာတ္နဲ႕ဗီတာမင္ဓာတ္မ်ားစြာပါဝင္ပါတယ္ဒီနည္းလမ္းမွာ ဆန္အျပင္ဆန္ေဆးရည္ထည့္ဖို႔ဗူးနဲ႕Sprayဗူး

တစ္ဘူးကိုပါ လိုအပ္ပါတယ္လိုအပ္တဲ့ဆန္ပမာဏထဲကိုေရထည့္ေပးရပါမယ္ပထမတစ္ခါဆန္ထဲကအညစ္အေၾကးေတြကိုဖယ္ၿပီးေမွာက္ခ်ရပါမယ္။ဒုတိယတစ္ခါဆန္ေဆးရည္ကိုယူၿပီးဗူးထဲထည့္ေပးရပါမယ္ဒီဗူးကိုShakeၿပီးတစ္နာရီ

ထားေပးရပါမယ္။ၿပီးေနာက္ဒီအရည္ကိုSprayဗူးထဲေျပာင္းထည့္ေပးရပါမယ္။Sprayဗူးနဲ႕ ဆံပင္အရင္းအဖ်ားေတြဆီပ်ံ့ႏွံေအာင္ျဖန္းေပးရပါမယ္။ျဖန္းၿပီး၄နာရီေနၿပီးေနာက္ေခါင္းေလွ်ာ္နိုင္ပါၿပီဆန္ေဆးရည္ကိုအသုံးျပဳၿပီး

ဆံပင္ပိုရွည္လာေအာင္ျပဳလုပ္တဲ့နည္းဆန္ေဆးရည္ကိုအသုံးျပဳၿပီးဆံပင္ပိုရွည္လာေအာင္ျပဳလုပ္နည္းပ်ိဳေမတို႔အားလုံးမဂၤလာပါ။ဆံပင္အရွည္ႀကီးကကိုယ့္ကိုပိုမိန္းကေလးဆန္ေစၿပီးပိုလွေစပါတယ္။သင္ကနဂိုရွည္တဲ့ႏႈန္းထက္

ဆံပင္ကိုပိုရွည္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ဆန္ေဆးရည္အကူအညီကိုရယူနိုင္ပါတယ္ဆန္ေဆးရည္နဲ႕ဆံပင္ရွည္ေအာင္ျပဳလုပ္နိုင္တဲ့နည္းလမ္းကေတာ့ဒီလိုပါ။ဆန္မွာကာဗိုဟိုက္ဒရိုက္၊သတၱဳဓာတ္နဲ႕ဗီတာမင္ဓာတ္မ်ားစြာပါဝင္ပါတယ္
ဒီနည္းလမ္းမွာဆန္အျပင္ဆန္ေဆးရည္ထည့္ဖို႔ဗူးနဲ႕Sprayဗူးတစ္ဘူးကိုပါလိုအပ္ပါတယ္။လိုအပ္တဲ့ဆန္ပမာဏထဲကိုေရထည့္ေပးရပါမယ္ပထမတစ္ခါ ဆန္ထဲကအညစ္အေၾကးေတြကိုဖယ္ၿပီးေမွာက္ခ်ရပါမယ္။ဒုတိယတစ္ခါဆန္ေဆးရည္ကို

ယူၿပီးဗူးထဲထည့္ေပးရပါမယ္ဒီဗူးကိုShakeၿပီးတစ္နာရီထားေပးရပါမယ္။ၿပီးေနာက္ဒီအရည္ကို Sprayဗူးထဲေျပာင္းထည့္ေပးရပါမယ္။Sprayဗူးနဲ႕ဆံပင္အရင္းအဖ်ားေတြဆီပ်ံ့ႏွံေအာင္ျဖန္းေပးရပါမယ္။ျဖန္းၿပီး၄နာရီေနၿပီးေနာက္ေခါင္းေလွ်ာ္နိုင္ပါၿပီ

ဆန္ေဆးရည္ကိုအသုံးျပဳၿပီးဆံပင္ပိုရွည္လာေအာင္ျပဳလုပ္နည္းပ်ိဳေမတို႔အားလုံးမဂၤလာပါဆံပင္အရွည္ႀကီးကကိုယ့္ကိုပိုမိန္းကေလးဆန္ေစၿပီးပိုလွေစပါတယ္သင္ကနဂိုရွည္တဲ့ႏႈန္းထက္ဆံပင္ကိုပိုရွည္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ဆန္ေဆးရည္

အကူအညီကိုရယူနိုင္ပါတယ္ဆန္ေဆးရည္နဲ႕ဆံပင္ရွည္ေအာင္ျပဳလုပ္နိုင္တဲ့နည္းလမ္းကေတာ့ဒီလိုပါဆန္မွာကာဗိုဟိုက္ဒရိုက္သတၱဳဓာတ္နဲ႕ဗီတာမင္ဓာတ္မ်ားစြာပါဝင္ပါတယ္ဒီနည္းလမ္းမွာ ဆန္အျပင္ဆန္ေဆးရည္ထည့္ဖို႔ဗူးနဲ႕Sprayဗူး

တစ္ဘူးကိုပါ လိုအပ္ပါတယ္လိုအပ္တဲ့ဆန္ပမာဏထဲကိုေရထည့္ေပးရပါမယ္ပထမတစ္ခါဆန္ထဲကအညစ္အေၾကးေတြကိုဖယ္ၿပီးေမွာက္ခ်ရပါမယ္။ဒုတိယတစ္ခါဆန္ေဆးရည္ကိုယူၿပီးဗူးထဲထည့္ေပးရပါမယ္ဒီဗူးကိုShakeၿပီးတစ္နာရီ

ထားေပးရပါမယ္။ၿပီးေနာက္ဒီအရည္ကိုSprayဗူးထဲေျပာင္းထည့္ေပးရပါမယ္။Sprayဗူးနဲ႕ ဆံပင္အရင္းအဖ်ားေတြဆီပ်ံ့ႏွံေအာင္ျဖန္းေပးရပါမယ္။ျဖန္းၿပီး၄နာရီေနၿပီးေနာက္ေခါင္းေလွ်ာ္နိုင္ပါၿပီဆန္ေဆးရည္ကိုအသုံးျပဳၿပီး

ဆံပင္ပိုရွည္လာေအာင္ျပဳလုပ္တဲ့နည္းဆန္ေဆးရည္ကိုအသုံးျပဳၿပီးဆံပင္ပိုရွည္လာေအာင္ျပဳလုပ္နည္းပ်ိဳေမတို႔အားလုံးမဂၤလာပါ။ဆံပင္အရွည္ႀကီးကကိုယ့္ကိုပိုမိန္းကေလးဆန္ေစၿပီးပိုလွေစပါတယ္။သင္ကနဂိုရွည္တဲ့ႏႈန္းထက္

ဆံပင္ကိုပိုရွည္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ဆန္ေဆးရည္အကူအညီကိုရယူနိုင္ပါတယ္ဆန္ေဆးရည္နဲ႕ဆံပင္ရွည္ေအာင္ျပဳလုပ္နိုင္တဲ့နည္းလမ္းကေတာ့ဒီလိုပါ။ဆန္မွာကာဗိုဟိုက္ဒရိုက္၊သတၱဳဓာတ္နဲ႕ဗီတာမင္ဓာတ္မ်ားစြာပါဝင္ပါတယ္
ဒီနည္းလမ္းမွာဆန္အျပင္ဆန္ေဆးရည္ထည့္ဖို႔ဗူးနဲ႕Sprayဗူးတစ္ဘူးကိုပါလိုအပ္ပါတယ္။လိုအပ္တဲ့ဆန္ပမာဏထဲကိုေရထည့္ေပးရပါမယ္ပထမတစ္ခါ ဆန္ထဲကအညစ္အေၾကးေတြကိုဖယ္ၿပီးေမွာက္ခ်ရပါမယ္။ဒုတိယတစ္ခါဆန္ေဆးရည္ကို

ယူၿပီးဗူးထဲထည့္ေပးရပါမယ္ဒီဗူးကိုShakeၿပီးတစ္နာရီထားေပးရပါမယ္။ၿပီးေနာက္ဒီအရည္ကို Sprayဗူးထဲေျပာင္းထည့္ေပးရပါမယ္။Sprayဗူးနဲ႕ဆံပင္အရင္းအဖ်ားေတြဆီပ်ံ့ႏွံေအာင္ျဖန္းေပးရပါမယ္။ျဖန္းၿပီး၄နာရီေနၿပီးေနာက္ေခါင္းေလွ်ာ္နိုင္ပါၿပီ

ဆန္ေဆးရည္ကိုအသုံးျပဳၿပီးဆံပင္ပိုရွည္လာေအာင္ျပဳလုပ္နည္းပ်ိဳေမတို႔အားလုံးမဂၤလာပါဆံပင္အရွည္ႀကီးကကိုယ့္ကိုပိုမိန္းကေလးဆန္ေစၿပီးပိုလွေစပါတယ္သင္ကနဂိုရွည္တဲ့ႏႈန္းထက္ဆံပင္ကိုပိုရွည္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ဆန္ေဆးရည္

အကူအညီကိုရယူနိုင္ပါတယ္ဆန္ေဆးရည္နဲ႕ဆံပင္ရွည္ေအာင္ျပဳလုပ္နိုင္တဲ့နည္းလမ္းကေတာ့ဒီလိုပါဆန္မွာကာဗိုဟိုက္ဒရိုက္သတၱဳဓာတ္နဲ႕ဗီတာမင္ဓာတ္မ်ားစြာပါဝင္ပါတယ္ဒီနည္းလမ္းမွာ ဆန္အျပင္ဆန္ေဆးရည္ထည့္ဖို႔ဗူးနဲ႕Sprayဗူး

တစ္ဘူးကိုပါ လိုအပ္ပါတယ္လိုအပ္တဲ့ဆန္ပမာဏထဲကိုေရထည့္ေပးရပါမယ္ပထမတစ္ခါဆန္ထဲကအညစ္အေၾကးေတြကိုဖယ္ၿပီးေမွာက္ခ်ရပါမယ္။ဒုတိယတစ္ခါဆန္ေဆးရည္ကိုယူၿပီးဗူးထဲထည့္ေပးရပါမယ္ဒီဗူးကိုShakeၿပီးတစ္နာရီ

ထားေပးရပါမယ္။ၿပီးေနာက္ဒီအရည္ကိုSprayဗူးထဲေျပာင္းထည့္ေပးရပါမယ္။Sprayဗူးနဲ႕ ဆံပင္အရင္းအဖ်ားေတြဆီပ်ံ့ႏွံေအာင္ျဖန္းေပးရပါမယ္။ျဖန္းၿပီး၄နာရီေနၿပီးေနာက္ေခါင္းေလွ်ာ္နိုင္ပါၿပီဆန္ေဆးရည္ကိုအသုံးျပဳၿပီး

ဆံပင္ပိုရွည္လာေအာင္ျပဳလုပ္တဲ့နည္းဆန္ေဆးရည္ကိုအသုံးျပဳၿပီးဆံပင္ပိုရွည္လာေအာင္ျပဳလုပ္နည္းပ်ိဳေမတို႔အားလုံးမဂၤလာပါ။ဆံပင္အရွည္ႀကီးကကိုယ့္ကိုပိုမိန္းကေလးဆန္ေစၿပီးပိုလွေစပါတယ္။သင္ကနဂိုရွည္တဲ့ႏႈန္းထက္

ဆံပင္ကိုပိုရွည္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ဆန္ေဆးရည္အကူအညီကိုရယူနိုင္ပါတယ္ဆန္ေဆးရည္နဲ႕ဆံပင္ရွည္ေအာင္ျပဳလုပ္နိုင္တဲ့နည္းလမ္းကေတာ့ဒီလိုပါ။ဆန္မွာကာဗိုဟိုက္ဒရိုက္၊သတၱဳဓာတ္နဲ႕ဗီတာမင္ဓာတ္မ်ားစြာပါဝင္ပါတယ္
ဒီနည္းလမ္းမွာဆန္အျပင္ဆန္ေဆးရည္ထည့္ဖို႔ဗူးနဲ႕Sprayဗူးတစ္ဘူးကိုပါလိုအပ္ပါတယ္။လိုအပ္တဲ့ဆန္ပမာဏထဲကိုေရထည့္ေပးရပါမယ္ပထမတစ္ခါ ဆန္ထဲကအညစ္အေၾကးေတြကိုဖယ္ၿပီးေမွာက္ခ်ရပါမယ္။ဒုတိယတစ္ခါဆန္ေဆးရည္ကို

ယူၿပီးဗူးထဲထည့္ေပးရပါမယ္ဒီဗူးကိုShakeၿပီးတစ္နာရီထားေပးရပါမယ္။ၿပီးေနာက္ဒီအရည္ကို Sprayဗူးထဲေျပာင္းထည့္ေပးရပါမယ္။Sprayဗူးနဲ႕ဆံပင္အရင္းအဖ်ားေတြဆီပ်ံ့ႏွံေအာင္ျဖန္းေပးရပါမယ္။ျဖန္းၿပီး၄နာရီေနၿပီးေနာက္ေခါင္းေလွ်ာ္နိုင္ပါၿပီ