တစ်လအတွင်းသိသိသာသာဝိတ်ကျသွားစေသောသံပုရာသီး/လဖ္ဘက်ရည်

တစ္လအတြင္းဝိတ္ခ်ဖိဳ႕၁။သံပရာသီးအစိမ္းအၿမဲမျပတ္ဝယ္ထားပါ၂။လက္ဖက္ေျခာက္(အၿမဲမျပတ္ဝယ္ထားပါ)အခုေျပာျပမယ့္နည္းလမ္းကအမွားမခံတာကိုမေမ့ပါနဲ႕ျဖစ္နိုင္ရင္အမွတ္အသားတစ္ခုခုလုပ္ၿပီး(print)ထုတ္ၿပီးပဲျဖစ္ျဖစ္

အၿမဲျမင္နိုင္မယ့္ေနရာမွာကပ္ထားပါအေကာင္းဆုံးကေတာ့မနက္၆:၀၀ေလာက္အိပ္ရာထပါတကယ္လို႔ေနာက္က်မွနိုးခဲ့ရင္လည္းနိုးတဲ့အခ်ိန္မွာလုပ္ပါ၁။ဘီယာထည့္တဲ့ငါးၾကင္းဖန္ခြက္တစ္ခြက္ယူပါ(ဝယ္ပါ)သံပရာသီးတစ္လုံးကို

လွီးၿပီးအရည္ညွစ္ထည့္ပါသံပရာေစ့သံပရာခြံေတြကိုပါထည့္ပါလဖက္ေျခာက္နည္းနည္းထည့္ၿပီးေရႏြေးပူပူအျပည့္ေလာင္းထည့္ပါအဖုံးအုပ္ပီးႏြေးႏြေးေလးျဖစ္တဲ့အထိႏွပ္ထားပါအိပ္ရာကနိုးၿပီးမ်က္ႏွာသစ္သြားတိုက္ၿပီးလွ်င္

ဘာအစာကိုမွမစားမေသာက္ခင္အေပၚကစိမ္ထားတဲ့သံပရာရည္တစ္ခြက္ကိုကုန္ေအာင္ေသာက္ပါမနက္တိုင္းဒီနည္းအတိုင္းေသာက္ရပါမယ္ၿပီးမွေကာ္ဖီေသာက္တာအစာစားတာကိုလုပ္ပါတစ္ရက္လုံးစားခ်င္တာကိုစားပါစိတ္ႀကိဳက္စားပါ

ေသေအာင္စားပါ၂။ညေန၆:၀၀ေနာက္ပိုင္းဘာအစာကိုမွမထိမတို႔ပါနဲ႕။မနက္ကေသာက္တဲ့အတိုင္းသံပရာရည္တစ္ခြက္သာေသာက္ၿပီးပုံမွန္အိပ္ရာဝင္ခ်ိန္တစ္ခုသတ္မွတ္၍တိတိက်က်လိဳက္နာပါမွတ္ခ်က္ေရမခ်ိဳးခင္ေလ့က်င့္ခန္းနည္းနည္း
လုပ္ျခင္းကပိုၿပီးဝိတ္အက်ျမန္ပါတယ္အခုေျပာျပေပးထားတဲ့နည္းကိုအတိအက်မပ်က္မကြက္လိုက္နာဖို႔လိုပါတယ္ေမ့သြားတာမ်ိဳးလုံးဝမရပါဘူးတကယ္ပိန္ခ်င္ရင္တစ္လပဲလုပ္ၾကည့္ပါ၁၅ေပါင္ကေန၂၀အထိအာမခံပါတယ္က်န္းမာေရးနဲ႕

လည္းညီၫြတ္ပါတယ္ထပ္ၿပီးေျပာခ်င္တာကလုံးဝမပ်က္မကြက္လိုက္နာနိုင္ဖို႔ပါမရွင္းရင္ထပ္ေမးပါေတသံပရာသီးနဲ႕မတည့္သူေတြအစာအိမ္သမားေတြေသြးေပါင္က်သဴေတြအတြက္အႀကံမေပးပါဘူးအဆင္ေျပၾကပါေစေမတၱာျဖင့္ျပန္လည္ေဝမွ်ပါသည္

တစ္လအတြင္းဝိတ္ခ်ဖိဳ႕၁။သံပရာသီးအစိမ္းအၿမဲမျပတ္ဝယ္ထားပါ၂။လက္ဖက္ေျခာက္(အၿမဲမျပတ္ဝယ္ထားပါ)အခုေျပာျပမယ့္နည္းလမ္းကအမွားမခံတာကိုမေမ့ပါနဲ႕ျဖစ္နိုင္ရင္အမွတ္အသားတစ္ခုခုလုပ္ၿပီး(print)ထုတ္ၿပီးပဲျဖစ္ျဖစ္

အၿမဲျမင္နိုင္မယ့္ေနရာမွာကပ္ထားပါအေကာင္းဆုံးကေတာ့မနက္၆:၀၀ေလာက္အိပ္ရာထပါတကယ္လို႔ေနာက္က်မွနိုးခဲ့ရင္လည္းနိုးတဲ့အခ်ိန္မွာလုပ္ပါ၁။ဘီယာထည့္တဲ့ငါးၾကင္းဖန္ခြက္တစ္ခြက္ယူပါ(ဝယ္ပါ)သံပရာသီးတစ္လုံးကို

လွီးၿပီးအရည္ညွစ္ထည့္ပါသံပရာေစ့သံပရာခြံေတြကိုပါထည့္ပါလဖက္ေျခာက္နည္းနည္းထည့္ၿပီးေရႏြေးပူပူအျပည့္ေလာင္းထည့္ပါအဖုံးအုပ္ပီးႏြေးႏြေးေလးျဖစ္တဲ့အထိႏွပ္ထားပါအိပ္ရာကနိုးၿပီးမ်က္ႏွာသစ္သြားတိုက္ၿပီးလွ်င္

ဘာအစာကိုမွမစားမေသာက္ခင္အေပၚကစိမ္ထားတဲ့သံပရာရည္တစ္ခြက္ကိုကုန္ေအာင္ေသာက္ပါမနက္တိုင္းဒီနည္းအတိုင္းေသာက္ရပါမယ္ၿပီးမွေကာ္ဖီေသာက္တာအစာစားတာကိုလုပ္ပါတစ္ရက္လုံးစားခ်င္တာကိုစားပါစိတ္ႀကိဳက္စားပါ

ေသေအာင္စားပါ၂။ညေန၆:၀၀ေနာက္ပိုင္းဘာအစာကိုမွမထိမတို႔ပါနဲ႕။မနက္ကေသာက္တဲ့အတိုင္းသံပရာရည္တစ္ခြက္သာေသာက္ၿပီးပုံမွန္အိပ္ရာဝင္ခ်ိန္တစ္ခုသတ္မွတ္၍တိတိက်က်လိဳက္နာပါမွတ္ခ်က္ေရမခ်ိဳးခင္ေလ့က်င့္ခန္းနည္းနည္း
လုပ္ျခင္းကပိုၿပီးဝိတ္အက်ျမန္ပါတယ္အခုေျပာျပေပးထားတဲ့နည္းကိုအတိအက်မပ်က္မကြက္လိုက္နာဖို႔လိုပါတယ္ေမ့သြားတာမ်ိဳးလုံးဝမရပါဘူးတကယ္ပိန္ခ်င္ရင္တစ္လပဲလုပ္ၾကည့္ပါ၁၅ေပါင္ကေန၂၀အထိအာမခံပါတယ္က်န္းမာေရးနဲ႕

လည္းညီၫြတ္ပါတယ္ထပ္ၿပီးေျပာခ်င္တာကလုံးဝမပ်က္မကြက္လိုက္နာနိုင္ဖို႔ပါမရွင္းရင္ထပ္ေမးပါေတသံပရာသီးနဲ႕မတည့္သူေတြအစာအိမ္သမားေတြေသြးေပါင္က်သဴေတြအတြက္အႀကံမေပးပါဘူးအဆင္ေျပၾကပါေစေမတၱာျဖင့္ျပန္လည္ေဝမွ်ပါသည္

တစ္လအတြင္းဝိတ္ခ်ဖိဳ႕၁။သံပရာသီးအစိမ္းအၿမဲမျပတ္ဝယ္ထားပါ၂။လက္ဖက္ေျခာက္(အၿမဲမျပတ္ဝယ္ထားပါ)အခုေျပာျပမယ့္နည္းလမ္းကအမွားမခံတာကိုမေမ့ပါနဲ႕ျဖစ္နိုင္ရင္အမွတ္အသားတစ္ခုခုလုပ္ၿပီး(print)ထုတ္ၿပီးပဲျဖစ္ျဖစ္

အၿမဲျမင္နိုင္မယ့္ေနရာမွာကပ္ထားပါအေကာင္းဆုံးကေတာ့မနက္၆:၀၀ေလာက္အိပ္ရာထပါတကယ္လို႔ေနာက္က်မွနိုးခဲ့ရင္လည္းနိုးတဲ့အခ်ိန္မွာလုပ္ပါ၁။ဘီယာထည့္တဲ့ငါးၾကင္းဖန္ခြက္တစ္ခြက္ယူပါ(ဝယ္ပါ)သံပရာသီးတစ္လုံးကို

လွီးၿပီးအရည္ညွစ္ထည့္ပါသံပရာေစ့သံပရာခြံေတြကိုပါထည့္ပါလဖက္ေျခာက္နည္းနည္းထည့္ၿပီးေရႏြေးပူပူအျပည့္ေလာင္းထည့္ပါအဖုံးအုပ္ပီးႏြေးႏြေးေလးျဖစ္တဲ့အထိႏွပ္ထားပါအိပ္ရာကနိုးၿပီးမ်က္ႏွာသစ္သြားတိုက္ၿပီးလွ်င္

ဘာအစာကိုမွမစားမေသာက္ခင္အေပၚကစိမ္ထားတဲ့သံပရာရည္တစ္ခြက္ကိုကုန္ေအာင္ေသာက္ပါမနက္တိုင္းဒီနည္းအတိုင္းေသာက္ရပါမယ္ၿပီးမွေကာ္ဖီေသာက္တာအစာစားတာကိုလုပ္ပါတစ္ရက္လုံးစားခ်င္တာကိုစားပါစိတ္ႀကိဳက္စားပါ

ေသေအာင္စားပါ၂။ညေန၆:၀၀ေနာက္ပိုင္းဘာအစာကိုမွမထိမတို႔ပါနဲ႕။မနက္ကေသာက္တဲ့အတိုင္းသံပရာရည္တစ္ခြက္သာေသာက္ၿပီးပုံမွန္အိပ္ရာဝင္ခ်ိန္တစ္ခုသတ္မွတ္၍တိတိက်က်လိဳက္နာပါမွတ္ခ်က္ေရမခ်ိဳးခင္ေလ့က်င့္ခန္းနည္းနည္း
လုပ္ျခင္းကပိုၿပီးဝိတ္အက်ျမန္ပါတယ္အခုေျပာျပေပးထားတဲ့နည္းကိုအတိအက်မပ်က္မကြက္လိုက္နာဖို႔လိုပါတယ္ေမ့သြားတာမ်ိဳးလုံးဝမရပါဘူးတကယ္ပိန္ခ်င္ရင္တစ္လပဲလုပ္ၾကည့္ပါ၁၅ေပါင္ကေန၂၀အထိအာမခံပါတယ္က်န္းမာေရးနဲ႕

လည္းညီၫြတ္ပါတယ္ထပ္ၿပီးေျပာခ်င္တာကလုံးဝမပ်က္မကြက္လိုက္နာနိုင္ဖို႔ပါမရွင္းရင္ထပ္ေမးပါေတသံပရာသီးနဲ႕မတည့္သူေတြအစာအိမ္သမားေတြေသြးေပါင္က်သဴေတြအတြက္အႀကံမေပးပါဘူးအဆင္ေျပၾကပါေစေမတၱာျဖင့္ျပန္လည္ေဝမွ်ပါသည္