ဆံပင်အရှည်မြန်ဆံပင်ပြန်ပေါက်စေမည့်ဆေးကြက်သွန်နီနဲ့သံပုရာသီး

ေရွးကလူႀကီးေတြအသုံးျပဳသည့္အရွည္ျမန္ဆံပင္ျပန္ေပါက္ေစမည့္ အိမ္တြင္းနည္းယခင္ကမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားကကြၽန္ေတာ္ကိုေတြ႕ပါလွ်င္ေျပာင္ႀကီးတဲ့အခ်ိဳ႕ကေျပာင္ေျပာင္တဲ့လူၾကားသူၾကားလည္းမေရွာင္ေတာ့။ယခုကြၽန္ေတာ္ကို

ေျပာင္ႀကီးလို႔မေခၚၾကေတာ့ပါေဆးနည္းၾကက္သြန္နီနဲ႕သံပုရာသီးပဲလိုပါတယ္။ဒီနည္းကို အဘိုးသံေပးခဲ့တယ္လို႔ ေဆးနည္းေပးသူကေျပာပါတယ္ကြၽန္ေတာ္မယုံၾကည္ခဲ့ပါခုေတာ့ကြၽန္ေတာ္ယုံခဲ့ပါၿပီ(၁)ၾကက္သြန္နီ အခြံႏြာၿပီးထုေထာင္း၍

သတၱဳရည္ယူပါထိုသတၱဳရည္ႏွစ္မ်ိဳးကိုစတီးဇြန္း(၃)ဇြန္းဆီေလာက္အရည္သန႔္သန႔္ရေစရန္အဝတ္သန႔္သန႔္ျဖင့္စစ္ပါ။န႕စဥ္အိပ္ရာဝငႀတိဳျငး ေျပာင္ေနေသာဦးေခါင္းကိုလိမ္းၿပီးအိပ္ပါစလုပ္စဥ္ၾကက္သြန္နံ႕နံေသာ္လည္းေနာက္ပိုင္း
အက်င့္ရသြားပါလိမ့္မယ္(၁၀)ရက္ေလာက္မွာပင္ ထူးျခားျခင္းႀကဳံပါလိမ့္မည္ေျပာင္ေနေသာဦးေခါင္းအရည္ျပားတြင္ ဆံပင္ ေလးမ်ား ေပါက္လာမည္ကဧကန္အမွန္ပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ၾကက္သြန္နီႏွင့္သံပုရာကအိမ္တိုင္းေဆာင္ထား

တတ္ေသာအိမ္တြင္းအသုံးအေဆာင္ျဖစ္၍လုပ္ေဆာင္လိုသူတို႔အတြက္အခက္အခဲရွိမည္မထင္ပါ(၁)ၾကက္သြန္ျဖဴသည္ ဆာလ္ဖာဓာတ္ႂကြယ္ဝပါသည္(၂)ၾကက္သြန္နီသည္ ကိုလာဂ်င္ပရိုတိန္းထုတ္လုပ္မႈေကာင္းေစသျဖင့္ေမြးညွင္း

ေပါက္ေလးမ်ားကို ပြင့္ေစၿပီေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းေစကာဆံပင္ေမြးကိုခိုင္မာေစပါသည္(၃)ထိပ္ေျပာင္သူမ်ားႏွင့္ေနရာကြက္ၿပီးဆံပင္မေပါက္သူမ်ား၊ဦးေရျပား(ေဘာက္)ထသူတို႔ကို ေကာင္းစြာအက်ိဳးျပဳပါသည္(၄)ၾကက္သြန္နီသတၱဳ

ရည္ကိုမိနစ္(၄၀)ခန႔္လိမ္းထားၿပီးေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ေပ်ာ့ ေပ်ာ့ျဖင့္ ေဆးေၾကာေပးပါကထိပ္ေျပာင္သူမ်ားဆံပင္ ေပါက္ႏႈန္းျမန္ဆန္လာသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္အီရတ္သုေတသီတို႔အႀကံျပဳထားၿပီးထိုအဆိုကိုအေမရိကန္

အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲမႈဌာန(FDA)ကေထာက္ခံခဲ့ပါသည္ထိုေၾကာင့္ၾကက္သြန္နီႏွင့္သံပုရာရည္ကိုေရာစပ္လိမ္းလူး ေပးျခင္းျဖင့္ထိပ္ေျပာင္သူမ်ားဆံပင္အျမန္ျပန္ ေပါက္ေစေရးနည္းလမ္းေလးေရးလိုက္ပါသည္

ေရွးကလူႀကီးေတြအသုံးျပဳသည့္အရွည္ျမန္ဆံပင္ျပန္ေပါက္ေစမည့္ အိမ္တြင္းနည္းယခင္ကမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားကကြၽန္ေတာ္ကိုေတြ႕ပါလွ်င္ေျပာင္ႀကီးတဲ့အခ်ိဳ႕ကေျပာင္ေျပာင္တဲ့လူၾကားသူၾကားလည္းမေရွာင္ေတာ့။ယခုကြၽန္ေတာ္ကို

ေျပာင္ႀကီးလို႔မေခၚၾကေတာ့ပါေဆးနည္းၾကက္သြန္နီနဲ႕သံပုရာသီးပဲလိုပါတယ္။ဒီနည္းကို အဘိုးသံေပးခဲ့တယ္လို႔ ေဆးနည္းေပးသူကေျပာပါတယ္ကြၽန္ေတာ္မယုံၾကည္ခဲ့ပါခုေတာ့ကြၽန္ေတာ္ယုံခဲ့ပါၿပီ(၁)ၾကက္သြန္နီ အခြံႏြာၿပီးထုေထာင္း၍

သတၱဳရည္ယူပါထိုသတၱဳရည္ႏွစ္မ်ိဳးကိုစတီးဇြန္း(၃)ဇြန္းဆီေလာက္အရည္သန႔္သန႔္ရေစရန္အဝတ္သန႔္သန႔္ျဖင့္စစ္ပါ။န႕စဥ္အိပ္ရာဝငႀတိဳျငး ေျပာင္ေနေသာဦးေခါင္းကိုလိမ္းၿပီးအိပ္ပါစလုပ္စဥ္ၾကက္သြန္နံ႕နံေသာ္လည္းေနာက္ပိုင္း
အက်င့္ရသြားပါလိမ့္မယ္(၁၀)ရက္ေလာက္မွာပင္ ထူးျခားျခင္းႀကဳံပါလိမ့္မည္ေျပာင္ေနေသာဦးေခါင္းအရည္ျပားတြင္ ဆံပင္ ေလးမ်ား ေပါက္လာမည္ကဧကန္အမွန္ပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ၾကက္သြန္နီႏွင့္သံပုရာကအိမ္တိုင္းေဆာင္ထား

တတ္ေသာအိမ္တြင္းအသုံးအေဆာင္ျဖစ္၍လုပ္ေဆာင္လိုသူတို႔အတြက္အခက္အခဲရွိမည္မထင္ပါ(၁)ၾကက္သြန္ျဖဴသည္ ဆာလ္ဖာဓာတ္ႂကြယ္ဝပါသည္(၂)ၾကက္သြန္နီသည္ ကိုလာဂ်င္ပရိုတိန္းထုတ္လုပ္မႈေကာင္းေစသျဖင့္ေမြးညွင္း

ေပါက္ေလးမ်ားကို ပြင့္ေစၿပီေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းေစကာဆံပင္ေမြးကိုခိုင္မာေစပါသည္(၃)ထိပ္ေျပာင္သူမ်ားႏွင့္ေနရာကြက္ၿပီးဆံပင္မေပါက္သူမ်ား၊ဦးေရျပား(ေဘာက္)ထသူတို႔ကို ေကာင္းစြာအက်ိဳးျပဳပါသည္(၄)ၾကက္သြန္နီသတၱဳ

ရည္ကိုမိနစ္(၄၀)ခန႔္လိမ္းထားၿပီးေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ေပ်ာ့ ေပ်ာ့ျဖင့္ ေဆးေၾကာေပးပါကထိပ္ေျပာင္သူမ်ားဆံပင္ ေပါက္ႏႈန္းျမန္ဆန္လာသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္အီရတ္သုေတသီတို႔အႀကံျပဳထားၿပီးထိုအဆိုကိုအေမရိကန္

အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲမႈဌာန(FDA)ကေထာက္ခံခဲ့ပါသည္ထိုေၾကာင့္ၾကက္သြန္နီႏွင့္သံပုရာရည္ကိုေရာစပ္လိမ္းလူး ေပးျခင္းျဖင့္ထိပ္ေျပာင္သူမ်ားဆံပင္အျမန္ျပန္ ေပါက္ေစေရးနည္းလမ္းေလးေရးလိုက္ပါသည္

ေရွးကလူႀကီးေတြအသုံးျပဳသည့္အရွည္ျမန္ဆံပင္ျပန္ေပါက္ေစမည့္ အိမ္တြင္းနည္းယခင္ကမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားကကြၽန္ေတာ္ကိုေတြ႕ပါလွ်င္ေျပာင္ႀကီးတဲ့အခ်ိဳ႕ကေျပာင္ေျပာင္တဲ့လူၾကားသူၾကားလည္းမေရွာင္ေတာ့။ယခုကြၽန္ေတာ္ကို

ေျပာင္ႀကီးလို႔မေခၚၾကေတာ့ပါေဆးနည္းၾကက္သြန္နီနဲ႕သံပုရာသီးပဲလိုပါတယ္။ဒီနည္းကို အဘိုးသံေပးခဲ့တယ္လို႔ ေဆးနည္းေပးသူကေျပာပါတယ္ကြၽန္ေတာ္မယုံၾကည္ခဲ့ပါခုေတာ့ကြၽန္ေတာ္ယုံခဲ့ပါၿပီ(၁)ၾကက္သြန္နီ အခြံႏြာၿပီးထုေထာင္း၍

သတၱဳရည္ယူပါထိုသတၱဳရည္ႏွစ္မ်ိဳးကိုစတီးဇြန္း(၃)ဇြန္းဆီေလာက္အရည္သန႔္သန႔္ရေစရန္အဝတ္သန႔္သန႔္ျဖင့္စစ္ပါ။န႕စဥ္အိပ္ရာဝငႀတိဳျငး ေျပာင္ေနေသာဦးေခါင္းကိုလိမ္းၿပီးအိပ္ပါစလုပ္စဥ္ၾကက္သြန္နံ႕နံေသာ္လည္းေနာက္ပိုင္း
အက်င့္ရသြားပါလိမ့္မယ္(၁၀)ရက္ေလာက္မွာပင္ ထူးျခားျခင္းႀကဳံပါလိမ့္မည္ေျပာင္ေနေသာဦးေခါင္းအရည္ျပားတြင္ ဆံပင္ ေလးမ်ား ေပါက္လာမည္ကဧကန္အမွန္ပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ၾကက္သြန္နီႏွင့္သံပုရာကအိမ္တိုင္းေဆာင္ထား

တတ္ေသာအိမ္တြင္းအသုံးအေဆာင္ျဖစ္၍လုပ္ေဆာင္လိုသူတို႔အတြက္အခက္အခဲရွိမည္မထင္ပါ(၁)ၾကက္သြန္ျဖဴသည္ ဆာလ္ဖာဓာတ္ႂကြယ္ဝပါသည္(၂)ၾကက္သြန္နီသည္ ကိုလာဂ်င္ပရိုတိန္းထုတ္လုပ္မႈေကာင္းေစသျဖင့္ေမြးညွင္း

ေပါက္ေလးမ်ားကို ပြင့္ေစၿပီေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းေစကာဆံပင္ေမြးကိုခိုင္မာေစပါသည္(၃)ထိပ္ေျပာင္သူမ်ားႏွင့္ေနရာကြက္ၿပီးဆံပင္မေပါက္သူမ်ား၊ဦးေရျပား(ေဘာက္)ထသူတို႔ကို ေကာင္းစြာအက်ိဳးျပဳပါသည္(၄)ၾကက္သြန္နီသတၱဳ

ရည္ကိုမိနစ္(၄၀)ခန႔္လိမ္းထားၿပီးေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ေပ်ာ့ ေပ်ာ့ျဖင့္ ေဆးေၾကာေပးပါကထိပ္ေျပာင္သူမ်ားဆံပင္ ေပါက္ႏႈန္းျမန္ဆန္လာသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္အီရတ္သုေတသီတို႔အႀကံျပဳထားၿပီးထိုအဆိုကိုအေမရိကန္

အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲမႈဌာန(FDA)ကေထာက္ခံခဲ့ပါသည္ထိုေၾကာင့္ၾကက္သြန္နီႏွင့္သံပုရာရည္ကိုေရာစပ္လိမ္းလူး ေပးျခင္းျဖင့္ထိပ္ေျပာင္သူမ်ားဆံပင္အျမန္ျပန္ ေပါက္ေစေရးနည္းလမ္းေလးေရးလိုက္ပါသည္