စားရင်းသောက်ရင်းမတော်တဆငါးရိုးဆူးတဲ့အခါပြုလုပ်ရမယ့်နည်းလမ်းများ

လည္ေခ်ာင္းတြင္ငါးရိုးစူးျခင္းကိုမႀကဳံဖူးေသာသူသည္အလြန္ရွားသည္ငါးရိုးသည္လည္ေခ်ာင္းအတြင္းနံရံရွိ ႂကြက္သားေပ်ာ့မ်ားကိုစိုက္မိေနသည့္အခါခုလုခုလုျဖင့္အေတာ္ပင္ေနရခက္သည္ကိုႀကဳံရတတ္သည္ငါးရိုးစူး

ေသာအခါမ်ားေသာအားျဖင့္ေခ်ာင္းဟန႔္သလိုဟပ္ထုတ္၍ျဖစ္ေစငါးရိုးသည္အစာအိမ္ထဲသို႔က်သြား၍ျဖစ္ေစခဏတျဖဳတ္အတြင္းပင္ျပန္၍သက္သာသြားတတ္သည္ငါးရိုးစူးေသာလူနာမ်ားတြင္ငါးေျပမအရိုးစူးလွ်င္ထုတ္ရအခက္ဆုံး

ပင္ျဖစ္သည္ငါးေျပမအရိုးသည္တျခားငါးရိုးမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ပို၍ၿမဲၿမံစြာလည္ေခ်ာင္းအတြင္းနံရံ၌စိုက္ေနတတ္သည္မ်ားေသာအားျဖင့္ငါးရိုးစူးလွ်င္ထမင္းဆုပ္ၿမိဳျခင္ေရေသာက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္ထို႔ျပင္အခ်ဥ္ဓာတ္ပါေသာ
သံပရာရည္ခ်ဥ္ခ်ဥ္ေလးကိုလည္ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ေျဖးညွင္းစြာၿမိဳခ်ျခင္းျဖင့္ငါးရိုးေလးသည္ ေျဖးေျဖးခ်င္းေပ်ာ္ဆင္းသြားကာသက္သာသြားတတ္သည္ၾကက္ဥအစိမ္းကိုေဖာက္ေသာက္ျခင္း၊သံလြင္ဆီတဇြန္းၿမိဳခ်ျခင္းတို႔ျဖင့္

လည္းသက္သာနိုင္ပါသည္သို႔ေသာ္ရံဖန္ရံခါတြင္အလြန္ႀကီးေသာငါးရိုးသို႔မဟုတ္ ငါးရိုးသည္ ကန႔္လန႔္အေနအထားႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔စိုက္ေနပါက ေပ်ာ္ဆင္းသြားဖို႔ မလြယ္ကူပါ။ ထိုအခါ လည္ေခ်ာင္းအတြင္း

ၾကည့္ကိရိယာေလးျဖင့္ၾကည့္ကာလည္ေခ်ာင္းအတြင္းမည္သည့္ေနရာတြင္စိုက္ေနသည္အေပၚ မူတည္၍ ေဆး႐ုံတြင္လိုအပ္သလို ေမ့ေဆးထုံေဆးေပးကာထုတ္ရေသာအခိုက္အတန႔္မ်ားလည္းရွိသည္ငါးရိုးစူးျခင္းသည္ ေနာက္ဆက္တြဲ

ဆိုးက်ိဳးအေနႏွင့္လည္ေခ်ာင္းအတြင္းနံရံသားေရာင္ရမ္းကာအစာမစားနိုင္ျခင္းအစာၿမိဳရခက္ခဲျခင္းတို႔အျပင္လည္ေခ်ာင္းအတြင္းမွ ေသြးထြက္ျခင္း ျပည္တည္နာျဖစ္ျခင္းတို႔အထိပါ ျဖစ္ပြားနိုင္ေသာေၾကာင့္ဂ႐ုစိုက္ရန္လိုအပ္ပါသည္

ငါးရိုးစူးလွ်င္မိမိဘာသာထုတ္ရန္မႀကိဳးစားပါႏွင့္အထက္ေဖာ္ျပပါအိမ္တြင္းနည္းလမ္းမ်ားကို ႀကိဳးစားၾကည့္ပါမသက္သာပါကနီးစပ္ရာေဆးခန္းသို႔မဟုတ္ နားႏွာေခါင္းလည္ေခ်ာင္းဆရာဝန္သို႔အျမန္သြားေရာက္တိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

လည္ေခ်ာင္းတြင္ငါးရိုးစူးျခင္းကိုမႀကဳံဖူးေသာသူသည္အလြန္ရွားသည္ငါးရိုးသည္လည္ေခ်ာင္းအတြင္းနံရံရွိ ႂကြက္သားေပ်ာ့မ်ားကိုစိုက္မိေနသည့္အခါခုလုခုလုျဖင့္အေတာ္ပင္ေနရခက္သည္ကိုႀကဳံရတတ္သည္ငါးရိုးစူး

ေသာအခါမ်ားေသာအားျဖင့္ေခ်ာင္းဟန႔္သလိုဟပ္ထုတ္၍ျဖစ္ေစငါးရိုးသည္အစာအိမ္ထဲသို႔က်သြား၍ျဖစ္ေစခဏတျဖဳတ္အတြင္းပင္ျပန္၍သက္သာသြားတတ္သည္ငါးရိုးစူးေသာလူနာမ်ားတြင္ငါးေျပမအရိုးစူးလွ်င္ထုတ္ရအခက္ဆုံး

ပင္ျဖစ္သည္ငါးေျပမအရိုးသည္တျခားငါးရိုးမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ပို၍ၿမဲၿမံစြာလည္ေခ်ာင္းအတြင္းနံရံ၌စိုက္ေနတတ္သည္မ်ားေသာအားျဖင့္ငါးရိုးစူးလွ်င္ထမင္းဆုပ္ၿမိဳျခင္ေရေသာက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္ထို႔ျပင္အခ်ဥ္ဓာတ္ပါေသာ
သံပရာရည္ခ်ဥ္ခ်ဥ္ေလးကိုလည္ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ေျဖးညွင္းစြာၿမိဳခ်ျခင္းျဖင့္ငါးရိုးေလးသည္ ေျဖးေျဖးခ်င္းေပ်ာ္ဆင္းသြားကာသက္သာသြားတတ္သည္ၾကက္ဥအစိမ္းကိုေဖာက္ေသာက္ျခင္း၊သံလြင္ဆီတဇြန္းၿမိဳခ်ျခင္းတို႔ျဖင့္

လည္းသက္သာနိုင္ပါသည္သို႔ေသာ္ရံဖန္ရံခါတြင္အလြန္ႀကီးေသာငါးရိုးသို႔မဟုတ္ ငါးရိုးသည္ ကန႔္လန႔္အေနအထားႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔စိုက္ေနပါက ေပ်ာ္ဆင္းသြားဖို႔ မလြယ္ကူပါ။ ထိုအခါ လည္ေခ်ာင္းအတြင္း

ၾကည့္ကိရိယာေလးျဖင့္ၾကည့္ကာလည္ေခ်ာင္းအတြင္းမည္သည့္ေနရာတြင္စိုက္ေနသည္အေပၚ မူတည္၍ ေဆး႐ုံတြင္လိုအပ္သလို ေမ့ေဆးထုံေဆးေပးကာထုတ္ရေသာအခိုက္အတန႔္မ်ားလည္းရွိသည္ငါးရိုးစူးျခင္းသည္ ေနာက္ဆက္တြဲ

ဆိုးက်ိဳးအေနႏွင့္လည္ေခ်ာင္းအတြင္းနံရံသားေရာင္ရမ္းကာအစာမစားနိုင္ျခင္းအစာၿမိဳရခက္ခဲျခင္းတို႔အျပင္လည္ေခ်ာင္းအတြင္းမွ ေသြးထြက္ျခင္း ျပည္တည္နာျဖစ္ျခင္းတို႔အထိပါ ျဖစ္ပြားနိုင္ေသာေၾကာင့္ဂ႐ုစိုက္ရန္လိုအပ္ပါသည္

ငါးရိုးစူးလွ်င္မိမိဘာသာထုတ္ရန္မႀကိဳးစားပါႏွင့္အထက္ေဖာ္ျပပါအိမ္တြင္းနည္းလမ္းမ်ားကို ႀကိဳးစားၾကည့္ပါမသက္သာပါကနီးစပ္ရာေဆးခန္းသို႔မဟုတ္ နားႏွာေခါင္းလည္ေခ်ာင္းဆရာဝန္သို႔အျမန္သြားေရာက္တိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

လည္ေခ်ာင္းတြင္ငါးရိုးစူးျခင္းကိုမႀကဳံဖူးေသာသူသည္အလြန္ရွားသည္ငါးရိုးသည္လည္ေခ်ာင္းအတြင္းနံရံရွိ ႂကြက္သားေပ်ာ့မ်ားကိုစိုက္မိေနသည့္အခါခုလုခုလုျဖင့္အေတာ္ပင္ေနရခက္သည္ကိုႀကဳံရတတ္သည္ငါးရိုးစူး

ေသာအခါမ်ားေသာအားျဖင့္ေခ်ာင္းဟန႔္သလိုဟပ္ထုတ္၍ျဖစ္ေစငါးရိုးသည္အစာအိမ္ထဲသို႔က်သြား၍ျဖစ္ေစခဏတျဖဳတ္အတြင္းပင္ျပန္၍သက္သာသြားတတ္သည္ငါးရိုးစူးေသာလူနာမ်ားတြင္ငါးေျပမအရိုးစူးလွ်င္ထုတ္ရအခက္ဆုံး

ပင္ျဖစ္သည္ငါးေျပမအရိုးသည္တျခားငါးရိုးမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ပို၍ၿမဲၿမံစြာလည္ေခ်ာင္းအတြင္းနံရံ၌စိုက္ေနတတ္သည္မ်ားေသာအားျဖင့္ငါးရိုးစူးလွ်င္ထမင္းဆုပ္ၿမိဳျခင္ေရေသာက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္ထို႔ျပင္အခ်ဥ္ဓာတ္ပါေသာ
သံပရာရည္ခ်ဥ္ခ်ဥ္ေလးကိုလည္ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ေျဖးညွင္းစြာၿမိဳခ်ျခင္းျဖင့္ငါးရိုးေလးသည္ ေျဖးေျဖးခ်င္းေပ်ာ္ဆင္းသြားကာသက္သာသြားတတ္သည္ၾကက္ဥအစိမ္းကိုေဖာက္ေသာက္ျခင္း၊သံလြင္ဆီတဇြန္းၿမိဳခ်ျခင္းတို႔ျဖင့္

လည္းသက္သာနိုင္ပါသည္သို႔ေသာ္ရံဖန္ရံခါတြင္အလြန္ႀကီးေသာငါးရိုးသို႔မဟုတ္ ငါးရိုးသည္ ကန႔္လန႔္အေနအထားႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔စိုက္ေနပါက ေပ်ာ္ဆင္းသြားဖို႔ မလြယ္ကူပါ။ ထိုအခါ လည္ေခ်ာင္းအတြင္း

ၾကည့္ကိရိယာေလးျဖင့္ၾကည့္ကာလည္ေခ်ာင္းအတြင္းမည္သည့္ေနရာတြင္စိုက္ေနသည္အေပၚ မူတည္၍ ေဆး႐ုံတြင္လိုအပ္သလို ေမ့ေဆးထုံေဆးေပးကာထုတ္ရေသာအခိုက္အတန႔္မ်ားလည္းရွိသည္ငါးရိုးစူးျခင္းသည္ ေနာက္ဆက္တြဲ

ဆိုးက်ိဳးအေနႏွင့္လည္ေခ်ာင္းအတြင္းနံရံသားေရာင္ရမ္းကာအစာမစားနိုင္ျခင္းအစာၿမိဳရခက္ခဲျခင္းတို႔အျပင္လည္ေခ်ာင္းအတြင္းမွ ေသြးထြက္ျခင္း ျပည္တည္နာျဖစ္ျခင္းတို႔အထိပါ ျဖစ္ပြားနိုင္ေသာေၾကာင့္ဂ႐ုစိုက္ရန္လိုအပ္ပါသည္

ငါးရိုးစူးလွ်င္မိမိဘာသာထုတ္ရန္မႀကိဳးစားပါႏွင့္အထက္ေဖာ္ျပပါအိမ္တြင္းနည္းလမ္းမ်ားကို ႀကိဳးစားၾကည့္ပါမသက္သာပါကနီးစပ္ရာေဆးခန္းသို႔မဟုတ္ နားႏွာေခါင္းလည္ေခ်ာင္းဆရာဝန္သို႔အျမန္သြားေရာက္တိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

လည္ေခ်ာင္းတြင္ငါးရိုးစူးျခင္းကိုမႀကဳံဖူးေသာသူသည္အလြန္ရွားသည္ငါးရိုးသည္လည္ေခ်ာင္းအတြင္းနံရံရွိ ႂကြက္သားေပ်ာ့မ်ားကိုစိုက္မိေနသည့္အခါခုလုခုလုျဖင့္အေတာ္ပင္ေနရခက္သည္ကိုႀကဳံရတတ္သည္ငါးရိုးစူး

ေသာအခါမ်ားေသာအားျဖင့္ေခ်ာင္းဟန႔္သလိုဟပ္ထုတ္၍ျဖစ္ေစငါးရိုးသည္အစာအိမ္ထဲသို႔က်သြား၍ျဖစ္ေစခဏတျဖဳတ္အတြင္းပင္ျပန္၍သက္သာသြားတတ္သည္ငါးရိုးစူးေသာလူနာမ်ားတြင္ငါးေျပမအရိုးစူးလွ်င္ထုတ္ရအခက္ဆုံး

ပင္ျဖစ္သည္ငါးေျပမအရိုးသည္တျခားငါးရိုးမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ပို၍ၿမဲၿမံစြာလည္ေခ်ာင္းအတြင္းနံရံ၌စိုက္ေနတတ္သည္မ်ားေသာအားျဖင့္ငါးရိုးစူးလွ်င္ထမင္းဆုပ္ၿမိဳျခင္ေရေသာက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္ထို႔ျပင္အခ်ဥ္ဓာတ္ပါေသာ
သံပရာရည္ခ်ဥ္ခ်ဥ္ေလးကိုလည္ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ေျဖးညွင္းစြာၿမိဳခ်ျခင္းျဖင့္ငါးရိုးေလးသည္ ေျဖးေျဖးခ်င္းေပ်ာ္ဆင္းသြားကာသက္သာသြားတတ္သည္ၾကက္ဥအစိမ္းကိုေဖာက္ေသာက္ျခင္း၊သံလြင္ဆီတဇြန္းၿမိဳခ်ျခင္းတို႔ျဖင့္

လည္းသက္သာနိုင္ပါသည္သို႔ေသာ္ရံဖန္ရံခါတြင္အလြန္ႀကီးေသာငါးရိုးသို႔မဟုတ္ ငါးရိုးသည္ ကန႔္လန႔္အေနအထားႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔စိုက္ေနပါက ေပ်ာ္ဆင္းသြားဖို႔ မလြယ္ကူပါ။ ထိုအခါ လည္ေခ်ာင္းအတြင္း

ၾကည့္ကိရိယာေလးျဖင့္ၾကည့္ကာလည္ေခ်ာင္းအတြင္းမည္သည့္ေနရာတြင္စိုက္ေနသည္အေပၚ မူတည္၍ ေဆး႐ုံတြင္လိုအပ္သလို ေမ့ေဆးထုံေဆးေပးကာထုတ္ရေသာအခိုက္အတန႔္မ်ားလည္းရွိသည္ငါးရိုးစူးျခင္းသည္ ေနာက္ဆက္တြဲ

ဆိုးက်ိဳးအေနႏွင့္လည္ေခ်ာင္းအတြင္းနံရံသားေရာင္ရမ္းကာအစာမစားနိုင္ျခင္းအစာၿမိဳရခက္ခဲျခင္းတို႔အျပင္လည္ေခ်ာင္းအတြင္းမွ ေသြးထြက္ျခင္း ျပည္တည္နာျဖစ္ျခင္းတို႔အထိပါ ျဖစ္ပြားနိုင္ေသာေၾကာင့္ဂ႐ုစိုက္ရန္လိုအပ္ပါသည္

ငါးရိုးစူးလွ်င္မိမိဘာသာထုတ္ရန္မႀကိဳးစားပါႏွင့္အထက္ေဖာ္ျပပါအိမ္တြင္းနည္းလမ္းမ်ားကို ႀကိဳးစားၾကည့္ပါမသက္သာပါကနီးစပ္ရာေဆးခန္းသို႔မဟုတ္ နားႏွာေခါင္းလည္ေခ်ာင္းဆရာဝန္သို႔အျမန္သြားေရာက္တိုင္ပင္သင့္ပါသည္။