ကြာခဏဆီးနည်းဆီးအောင့်ကျောက်ကပ်ရောင်နေသူများအတွက်ဆေးနည်း

ေယာက္်ားတို႔အတြက္သေဘၤာ႐ြက္ေမတၱာျဖင့္ ေတာင္ႀကီးသားေယာက္်ားမွာဆီး၊မိန္းမမွာမီး-လို႔ဆိုရိုးစကားရွိပါတယ္စာေရးသူတို႔ ေယာက္်ားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားျဖစ္တတ္တဲ့ ေဝဒနာတမ်ိဳးပါစာေရးသူဟာ မၾကာခဏဆီးနည္းဆီးေအာင့္

ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ျခင္းျဖစ္တတ္ပါတယ္ဆီးေအာင့္ပါမ်ားၿပီးကပ္ပယ္အိတ္ပါ ေရာင္လာတတ္ပါတယ္လက္သီးဆုတ္ေလာက္အထိ ေရာင္လာၿပီးထိုင္ထလမ္းေလွ်ာက္ရင္ ေအာင့္ၿပီးခံရခက္တာကို ျဖစ္ဖူးသူတိုင္း သိၾကမွာပါ

အေလးအပင္မ,မိရင္လဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။တေန႕မွာစာေရးသူလဲကပ္ပယ္အိတ္ပါေရာင္ၿပီး လမ္းေတာင္ မေလွ်ာက္နိုင္ပါဘူးေဆးထိုးေတာ့လဲ သက္သာေပမယ့္အေရာင္ကမက်ဘဴး ျဖစ္ေနပါတယ္ဒီလိုနဲ႕ တေန႕မွာကိုၾကည္နိုင္ဆိုတဲ့မိတ္ေဆြနဲ႕
ေတြ႕တုန္းသူျဖစ္တုန္းကပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမိတ္ေဆြေျပာတဲ့ေဆးၿမီးတိုနည္းေၾကာင့္သက္သာေပ်ာက္ကင္းခဲ့တဲ့နည္းကို ေျပာျပပါတယ္စာေရးသူလဲသူေျပာတဲ့နည္းေလးကိုသုံးၾကည္တာသက္သာေပ်ာက္ကင္းခဲ့လို႔အခုတင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္

သေဘၤာ႐ြက္ အၾကမ္း႐ြက္ကိုမီးနဲ႕ကြၽမ္းေအာင္ကင္ၿပီး ေရႏြေးျဖဴ ပူပူထဲ ေႁခြထည့္ၿပီးေရႏြေးၾကမ္းေသာက္ပန္းကန္ႏွစ္လုံးစာေလာက္ကိုတေန႕သုံးႀကိမ္ေသာက္ေပးရပါတယ္ခါးလြန္းျခင္းမရွိဘဲ ေသာက္လို႔ ေကာင္းပါတယ္သေဘၤာ႐ြက္

အႏုကိုေတာ့မီးအုံးကင္ၿပီးထမင္းစားတဲ့အခါတို႔စရာလိုစားေပးရပါတယ္၂ရက္ေလာက္စားၿပီးတဲ့အခါသက္သာလာပါတယ္။၅-ရက္ေလာက္သုံးၿပီးေတာ့ သက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားပါတယ္။ေတာင္ႀကီးသားဦးေဌးနိုင္-မန႔္စတိုးက်န္းမာေရးအတြက္ေဆတစ္ခြက္ျပန္လည္မွ်ေဝပါသည္အိမ္တြင္းေဆးၿမီးတိုမ်ားစုစည္းမႈ

ေယာက္်ားတို႔အတြက္သေဘၤာ႐ြက္ေမတၱာျဖင့္ ေတာင္ႀကီးသားေယာက္်ားမွာဆီး၊မိန္းမမွာမီး-လို႔ဆိုရိုးစကားရွိပါတယ္စာေရးသူတို႔ ေယာက္်ားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားျဖစ္တတ္တဲ့ ေဝဒနာတမ်ိဳးပါစာေရးသူဟာ မၾကာခဏဆီးနည္းဆီးေအာင့္

ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ျခင္းျဖစ္တတ္ပါတယ္ဆီးေအာင့္ပါမ်ားၿပီးကပ္ပယ္အိတ္ပါ ေရာင္လာတတ္ပါတယ္လက္သီးဆုတ္ေလာက္အထိ ေရာင္လာၿပီးထိုင္ထလမ္းေလွ်ာက္ရင္ ေအာင့္ၿပီးခံရခက္တာကို ျဖစ္ဖူးသူတိုင္း သိၾကမွာပါ

အေလးအပင္မ,မိရင္လဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။တေန႕မွာစာေရးသူလဲကပ္ပယ္အိတ္ပါေရာင္ၿပီး လမ္းေတာင္ မေလွ်ာက္နိုင္ပါဘူးေဆးထိုးေတာ့လဲ သက္သာေပမယ့္အေရာင္ကမက်ဘဴး ျဖစ္ေနပါတယ္ဒီလိုနဲ႕ တေန႕မွာကိုၾကည္နိုင္ဆိုတဲ့မိတ္ေဆြနဲ႕
ေတြ႕တုန္းသူျဖစ္တုန္းကပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမိတ္ေဆြေျပာတဲ့ေဆးၿမီးတိုနည္းေၾကာင့္သက္သာေပ်ာက္ကင္းခဲ့တဲ့နည္းကို ေျပာျပပါတယ္စာေရးသူလဲသူေျပာတဲ့နည္းေလးကိုသုံးၾကည္တာသက္သာေပ်ာက္ကင္းခဲ့လို႔အခုတင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္

သေဘၤာ႐ြက္ အၾကမ္း႐ြက္ကိုမီးနဲ႕ကြၽမ္းေအာင္ကင္ၿပီး ေရႏြေးျဖဴ ပူပူထဲ ေႁခြထည့္ၿပီးေရႏြေးၾကမ္းေသာက္ပန္းကန္ႏွစ္လုံးစာေလာက္ကိုတေန႕သုံးႀကိမ္ေသာက္ေပးရပါတယ္ခါးလြန္းျခင္းမရွိဘဲ ေသာက္လို႔ ေကာင္းပါတယ္သေဘၤာ႐ြက္

အႏုကိုေတာ့မီးအုံးကင္ၿပီးထမင္းစားတဲ့အခါတို႔စရာလိုစားေပးရပါတယ္၂ရက္ေလာက္စားၿပီးတဲ့အခါသက္သာလာပါတယ္။၅-ရက္ေလာက္သုံးၿပီးေတာ့ သက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားပါတယ္။ေတာင္ႀကီးသားဦးေဌးနိုင္-မန႔္စတိုးက်န္းမာေရးအတြက္ေဆတစ္ခြက္ျပန္လည္မွ်ေဝပါသည္အိမ္တြင္းေဆးၿမီးတိုမ်ားစုစည္းမႈ

ေယာက္်ားတို႔အတြက္သေဘၤာ႐ြက္ေမတၱာျဖင့္ ေတာင္ႀကီးသားေယာက္်ားမွာဆီး၊မိန္းမမွာမီး-လို႔ဆိုရိုးစကားရွိပါတယ္စာေရးသူတို႔ ေယာက္်ားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားျဖစ္တတ္တဲ့ ေဝဒနာတမ်ိဳးပါစာေရးသူဟာ မၾကာခဏဆီးနည္းဆီးေအာင့္

ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ျခင္းျဖစ္တတ္ပါတယ္ဆီးေအာင့္ပါမ်ားၿပီးကပ္ပယ္အိတ္ပါ ေရာင္လာတတ္ပါတယ္လက္သီးဆုတ္ေလာက္အထိ ေရာင္လာၿပီးထိုင္ထလမ္းေလွ်ာက္ရင္ ေအာင့္ၿပီးခံရခက္တာကို ျဖစ္ဖူးသူတိုင္း သိၾကမွာပါ

အေလးအပင္မ,မိရင္လဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။တေန႕မွာစာေရးသူလဲကပ္ပယ္အိတ္ပါေရာင္ၿပီး လမ္းေတာင္ မေလွ်ာက္နိုင္ပါဘူးေဆးထိုးေတာ့လဲ သက္သာေပမယ့္အေရာင္ကမက်ဘဴး ျဖစ္ေနပါတယ္ဒီလိုနဲ႕ တေန႕မွာကိုၾကည္နိုင္ဆိုတဲ့မိတ္ေဆြနဲ႕
ေတြ႕တုန္းသူျဖစ္တုန္းကပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမိတ္ေဆြေျပာတဲ့ေဆးၿမီးတိုနည္းေၾကာင့္သက္သာေပ်ာက္ကင္းခဲ့တဲ့နည္းကို ေျပာျပပါတယ္စာေရးသူလဲသူေျပာတဲ့နည္းေလးကိုသုံးၾကည္တာသက္သာေပ်ာက္ကင္းခဲ့လို႔အခုတင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္

သေဘၤာ႐ြက္ အၾကမ္း႐ြက္ကိုမီးနဲ႕ကြၽမ္းေအာင္ကင္ၿပီး ေရႏြေးျဖဴ ပူပူထဲ ေႁခြထည့္ၿပီးေရႏြေးၾကမ္းေသာက္ပန္းကန္ႏွစ္လုံးစာေလာက္ကိုတေန႕သုံးႀကိမ္ေသာက္ေပးရပါတယ္ခါးလြန္းျခင္းမရွိဘဲ ေသာက္လို႔ ေကာင္းပါတယ္သေဘၤာ႐ြက္

အႏုကိုေတာ့မီးအုံးကင္ၿပီးထမင္းစားတဲ့အခါတို႔စရာလိုစားေပးရပါတယ္၂ရက္ေလာက္စားၿပီးတဲ့အခါသက္သာလာပါတယ္။၅-ရက္ေလာက္သုံးၿပီးေတာ့ သက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားပါတယ္။ေတာင္ႀကီးသားဦးေဌးနိုင္-မန႔္စတိုးက်န္းမာေရးအတြက္ေဆတစ္ခြက္ျပန္လည္မွ်ေဝပါသည္အိမ္တြင္းေဆးၿမီးတိုမ်ားစုစည္းမႈ