ညအိပ်ရာဝင်ချိန်ခြေထောက်ရေဆေးခြင်းဖြင့်ရောဂါအမျိုးမျိုးကိုသက်သာစေနိုင်

ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ေျခေထာက္ေရေဆးျခင္း၁။တစ္ေနကုန္ေအာင္းေနေသာအပူမ်ား ေအာက္သို႔လွည့္ၿပီးေျခဖဝါးမွထြက္သြားနိုင္သည္၂။ညအိပ္ေပ်ာ္ေနခ်ိန္ ေဟာက္ျခင္းသြားႀကိတ္ျခင္း၊လွ်ာဝါးျခင္းသြားရည္က်ျခင္းမ်ားသက္သာ ေစသည္

၃။ရင္ၫႊန့္သို႔တက္ေသာေလဘဝင္သို႔တက္ေသာေလ၊ ႏွလုံးသို႔တက္ေသာ ေလပူတို႔ကို သက္သာေစသည္၄။ေျခေထာက္ကိုသန့္စင္စြာေဆးၿပီးအိပ္ျခင္းေၾကာင့္မေကာင္းေသာအိပ္မက္ဆိုးမ်ားမက္ျခင္းမွသက္သာေစနိုင္သည္

၅။ေျခသလုံးႏွစ္ဖက္ ႂကြက္တက္ျခင္းမွသက္သာေစသည္၆။နံနက္အိပ္ရာထတြင္ မ်က္ဝတ္မ်ားထြက္ျခင္းမ်က္စိဖြင့္မေကာင္းျခင္းမွသက္သာေစသည္၇။ခႏၶာကိုယ္အပူအေအးမွ်တၿပီးဦးေခါင္းသို႔အပူတက္ျခင္းကိုသက္သာေစသည္။
၈။အပူေၾကာင့္သြားဖုံးႂကြျခင္း၊သြားနာသြားကိုက္ျခင္းမ်ားမွသက္သာေစသည္၉။ဆံပင္ကြၽတ္ျခင္းငယ္ထိပ္ေျပာင္ျခင္းမွသက္သာေစသည္၁၀။ဆံပင္ျဖဴျခင္းကိုသက္သာေစသည္၁၁။ကြၽတ္ေသာဆံပင္ကိုျပန္ေပါက္ေစနိုင္သည္

၁၂။မ်က္တြင္းက်ျခင္း၊မ်က္ကြင္းညိုျခင္းမွသက္သာေစနိုင္သည္။ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ေျခေထာက္ေရေဆးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုသက္သာေစနိုင္သည္။ႂကြက္တက္ ေရာဂါ၊အဆစ္ေရာင္အဆစ္ကိုက္ေရာဂါ၊ ေလးဘက္နာ

ေရာဂါသြားႏွင့္သြားဖုံးေရာင္သြားဖုံးႂကြေရာဂါမ်က္စိတိမ္ေရာဂါႏွင့္မ်က္မွန္ဒီဂရီတိုးျခင္းအစာအိမ္ေလပူထျခင္း၊ ေလပူအထက္တက္၍မူးေမာရင္တုန္၊ ႏွလုံးေလရိုက္ေရာဂါမ်ားပင္သက္သာသည္ဟုဆိုသည္ေျခေဆးလွ်င္လုံခ်ည္ထဘီကို

ေပါက္လယ္ထိေအာင္မတင္ၿပီး ေရေအးျဖင့္ခုႏွစ္ခြက္ခန့္ ေလာင္းေဆးသင့္သည္ေျခေဆးၿပီးေနာက္ ေခတၱအပူထြက္ေအာင္ေစာင့္ၿပီးမွသာအဝတ္ေျခာက္ျဖင့္သုတ္သင့္သည္ေန႕စဥ္ မွန္မွန္ျပဳလုပ္မွသာအက်ိဳးရွိမည့္နည္းျဖစ္ပါသည္။

ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ေျခေထာက္ေရေဆးျခင္း၁။တစ္ေနကုန္ေအာင္းေနေသာအပူမ်ား ေအာက္သို႔လွည့္ၿပီးေျခဖဝါးမွထြက္သြားနိုင္သည္၂။ညအိပ္ေပ်ာ္ေနခ်ိန္ ေဟာက္ျခင္းသြားႀကိတ္ျခင္း၊လွ်ာဝါးျခင္းသြားရည္က်ျခင္းမ်ားသက္သာ ေစသည္

၃။ရင္ၫႊန့္သို႔တက္ေသာေလဘဝင္သို႔တက္ေသာေလ၊ ႏွလုံးသို႔တက္ေသာ ေလပူတို႔ကို သက္သာေစသည္၄။ေျခေထာက္ကိုသန့္စင္စြာေဆးၿပီးအိပ္ျခင္းေၾကာင့္မေကာင္းေသာအိပ္မက္ဆိုးမ်ားမက္ျခင္းမွသက္သာေစနိုင္သည္

၅။ေျခသလုံးႏွစ္ဖက္ ႂကြက္တက္ျခင္းမွသက္သာေစသည္၆။နံနက္အိပ္ရာထတြင္ မ်က္ဝတ္မ်ားထြက္ျခင္းမ်က္စိဖြင့္မေကာင္းျခင္းမွသက္သာေစသည္၇။ခႏၶာကိုယ္အပူအေအးမွ်တၿပီးဦးေခါင္းသို႔အပူတက္ျခင္းကိုသက္သာေစသည္။
၈။အပူေၾကာင့္သြားဖုံးႂကြျခင္း၊သြားနာသြားကိုက္ျခင္းမ်ားမွသက္သာေစသည္၉။ဆံပင္ကြၽတ္ျခင္းငယ္ထိပ္ေျပာင္ျခင္းမွသက္သာေစသည္၁၀။ဆံပင္ျဖဴျခင္းကိုသက္သာေစသည္၁၁။ကြၽတ္ေသာဆံပင္ကိုျပန္ေပါက္ေစနိုင္သည္

၁၂။မ်က္တြင္းက်ျခင္း၊မ်က္ကြင္းညိုျခင္းမွသက္သာေစနိုင္သည္။ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ေျခေထာက္ေရေဆးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုသက္သာေစနိုင္သည္။ႂကြက္တက္ ေရာဂါ၊အဆစ္ေရာင္အဆစ္ကိုက္ေရာဂါ၊ ေလးဘက္နာ

ေရာဂါသြားႏွင့္သြားဖုံးေရာင္သြားဖုံးႂကြေရာဂါမ်က္စိတိမ္ေရာဂါႏွင့္မ်က္မွန္ဒီဂရီတိုးျခင္းအစာအိမ္ေလပူထျခင္း၊ ေလပူအထက္တက္၍မူးေမာရင္တုန္၊ ႏွလုံးေလရိုက္ေရာဂါမ်ားပင္သက္သာသည္ဟုဆိုသည္ေျခေဆးလွ်င္လုံခ်ည္ထဘီကို

ေပါက္လယ္ထိေအာင္မတင္ၿပီး ေရေအးျဖင့္ခုႏွစ္ခြက္ခန့္ ေလာင္းေဆးသင့္သည္ေျခေဆးၿပီးေနာက္ ေခတၱအပူထြက္ေအာင္ေစာင့္ၿပီးမွသာအဝတ္ေျခာက္ျဖင့္သုတ္သင့္သည္ေန႕စဥ္ မွန္မွန္ျပဳလုပ္မွသာအက်ိဳးရွိမည့္နည္းျဖစ္ပါသည္။

ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ေျခေထာက္ေရေဆးျခင္း၁။တစ္ေနကုန္ေအာင္းေနေသာအပူမ်ား ေအာက္သို႔လွည့္ၿပီးေျခဖဝါးမွထြက္သြားနိုင္သည္၂။ညအိပ္ေပ်ာ္ေနခ်ိန္ ေဟာက္ျခင္းသြားႀကိတ္ျခင္း၊လွ်ာဝါးျခင္းသြားရည္က်ျခင္းမ်ားသက္သာ ေစသည္

၃။ရင္ၫႊန့္သို႔တက္ေသာေလဘဝင္သို႔တက္ေသာေလ၊ ႏွလုံးသို႔တက္ေသာ ေလပူတို႔ကို သက္သာေစသည္၄။ေျခေထာက္ကိုသန့္စင္စြာေဆးၿပီးအိပ္ျခင္းေၾကာင့္မေကာင္းေသာအိပ္မက္ဆိုးမ်ားမက္ျခင္းမွသက္သာေစနိုင္သည္

၅။ေျခသလုံးႏွစ္ဖက္ ႂကြက္တက္ျခင္းမွသက္သာေစသည္၆။နံနက္အိပ္ရာထတြင္ မ်က္ဝတ္မ်ားထြက္ျခင္းမ်က္စိဖြင့္မေကာင္းျခင္းမွသက္သာေစသည္၇။ခႏၶာကိုယ္အပူအေအးမွ်တၿပီးဦးေခါင္းသို႔အပူတက္ျခင္းကိုသက္သာေစသည္။
၈။အပူေၾကာင့္သြားဖုံးႂကြျခင္း၊သြားနာသြားကိုက္ျခင္းမ်ားမွသက္သာေစသည္၉။ဆံပင္ကြၽတ္ျခင္းငယ္ထိပ္ေျပာင္ျခင္းမွသက္သာေစသည္၁၀။ဆံပင္ျဖဴျခင္းကိုသက္သာေစသည္၁၁။ကြၽတ္ေသာဆံပင္ကိုျပန္ေပါက္ေစနိုင္သည္

၁၂။မ်က္တြင္းက်ျခင္း၊မ်က္ကြင္းညိုျခင္းမွသက္သာေစနိုင္သည္။ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ေျခေထာက္ေရေဆးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုသက္သာေစနိုင္သည္။ႂကြက္တက္ ေရာဂါ၊အဆစ္ေရာင္အဆစ္ကိုက္ေရာဂါ၊ ေလးဘက္နာ

ေရာဂါသြားႏွင့္သြားဖုံးေရာင္သြားဖုံးႂကြေရာဂါမ်က္စိတိမ္ေရာဂါႏွင့္မ်က္မွန္ဒီဂရီတိုးျခင္းအစာအိမ္ေလပူထျခင္း၊ ေလပူအထက္တက္၍မူးေမာရင္တုန္၊ ႏွလုံးေလရိုက္ေရာဂါမ်ားပင္သက္သာသည္ဟုဆိုသည္ေျခေဆးလွ်င္လုံခ်ည္ထဘီကို

ေပါက္လယ္ထိေအာင္မတင္ၿပီး ေရေအးျဖင့္ခုႏွစ္ခြက္ခန့္ ေလာင္းေဆးသင့္သည္ေျခေဆးၿပီးေနာက္ ေခတၱအပူထြက္ေအာင္ေစာင့္ၿပီးမွသာအဝတ္ေျခာက္ျဖင့္သုတ္သင့္သည္ေန႕စဥ္ မွန္မွန္ျပဳလုပ္မွသာအက်ိဳးရွိမည့္နည္းျဖစ္ပါသည္။