လက်တွေ့သက်သာခဲ့တာမို့ဒူးနာပျောက်ခဲ့တဲ့ကိုယ်တွေ့ ဆေးနည်း

ဒူးနာလက္ေတြ႕ေပ်ာက္ခဲ့တဲ့ကိုယ္ေတြ႕ ေဆးနည္းေျပာျပမယ္ ေနာ္ လက္ေတြ႕သက္သာခဲ့တာမို႔ဒူးနာေနတဲ့မိတ္ေဆြေတြလုပ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္က်မညာဖက္ဒူးကတစ္စစ္စစ္နဲ႕ကိုက္ကိုက္ၿပီးနာေနတာေတာ္ေတာ္ၾကာေပါ့နာလာရင္ေအာ္ေနရတယ္

ေဆးမ်ိဳးစုံလိမ္းၾကည့္တာပူၿပီးနံတယ္ခဏသက္သာတယ္ျပန္ျဖစ္ေရာဒါနဲ႕ ေျခဖေနာင့္နာတုန္းကလုပ္ဖူးတဲ့ ေဆးနည္းအတိုင္းလုပ္ၾကည့္မယ္ဆိုၿပီး ျပန္လုပ္ၾကည့္တာခုေတာ့ေပ်ာက္သြားလို႔ရန္ကုန္မွာေခ်ာ္လဲလို႔ရတဲ့ဒဏ္ရာနာေနတာ

ေၾကာင့္ခုျပန္လုပ္ထားပါတယ္။ေျခသလုံးပုံပါေနလို႔ကန္ေတာ့ပါရွင္ရွားေစာင္းလက္ပတ္လက္တစ္ဝါးစာကိုဆူးေတြလွီးထုတ္ၿပီးအျပားလိုက္ႏွစ္ျခမ္းျခမ္းလိုက္ပါၿပီးရင္မီးႏြေးႏြေးေလးကင္ပါအပူခံနိုင္သေလာက္ကင္ၿပီးရင္ဒူးေခါင္းေပၚမွာ
ေျဖးေျဖးျခင္းတင္ပါၿပီးရင္ရွားေစာင္းလက္ပတ္ျပဳတ္က်မွာစိုးလို႔ပုံပါအတိုင္းႂကြပ္ႂကြပ္အိပ္ကိုအေနေတာ္ညွပ္ၿပီအျပင္မွာျပန္ကပ္ထားပါၿပီးရင္ႂကြပ္ႂကြပ္ႀကိဳးနဲ႕မေလွ်ာ့မတင္းစီးၿပီးထားပါသြားစရာမရွိရင္ေတာ့ေနလည္လဲလုပ္ထားလို႔ရပါတယ္

ညအိပ္ရာဝင္လုပ္ထားရင္ပိုေကာင္းတယ္တစ္ညလုံးစည္းၿပီးအိပ္လိုက္မနက္က်ေတာ့ျပန္ေျဖေနာက္ရက္ညအိပ္ရာဝင္တစ္ခါထပ္လုပ္အနာေပၚမူတည္ၿပီးေပ်ာက္ပါမယ္က်မေတာ့၃ရက္ဆက္လုပ္တာနဲ႕ခုေပ်ာက္သြားၿပီခုေတာ့ေခ်ာ္လဲထားတဲ့

ဘယ္ဖက္ဒူးကဒဏ္ကိုျပန္လုပ္ထားတာပါေျခဖေနာင့္နာရင္လဲဒီအတိုင္းပဲလုပ္ခုထိျပန္မနာေတာ့ပါဘူဒူးနာတဲ့သူေတြကိုကိုယ္ျခင္းစာလို႔တင္ေပးလိုက္တာပါလုပ္ၾကည့္ၾကပါေနာ္ဒူးနာျခင္းမွကင္ေဝးၾကပါေစ

ဒူးနာလက္ေတြ႕ေပ်ာက္ခဲ့တဲ့ကိုယ္ေတြ႕ ေဆးနည္းေျပာျပမယ္ ေနာ္ လက္ေတြ႕သက္သာခဲ့တာမို႔ဒူးနာေနတဲ့မိတ္ေဆြေတြလုပ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္က်မညာဖက္ဒူးကတစ္စစ္စစ္နဲ႕ကိုက္ကိုက္ၿပီးနာေနတာေတာ္ေတာ္ၾကာေပါ့နာလာရင္ေအာ္ေနရတယ္

ေဆးမ်ိဳးစုံလိမ္းၾကည့္တာပူၿပီးနံတယ္ခဏသက္သာတယ္ျပန္ျဖစ္ေရာဒါနဲ႕ ေျခဖေနာင့္နာတုန္းကလုပ္ဖူးတဲ့ ေဆးနည္းအတိုင္းလုပ္ၾကည့္မယ္ဆိုၿပီး ျပန္လုပ္ၾကည့္တာခုေတာ့ေပ်ာက္သြားလို႔ရန္ကုန္မွာေခ်ာ္လဲလို႔ရတဲ့ဒဏ္ရာနာေနတာ

ေၾကာင့္ခုျပန္လုပ္ထားပါတယ္။ေျခသလုံးပုံပါေနလို႔ကန္ေတာ့ပါရွင္ရွားေစာင္းလက္ပတ္လက္တစ္ဝါးစာကိုဆူးေတြလွီးထုတ္ၿပီးအျပားလိုက္ႏွစ္ျခမ္းျခမ္းလိုက္ပါၿပီးရင္မီးႏြေးႏြေးေလးကင္ပါအပူခံနိုင္သေလာက္ကင္ၿပီးရင္ဒူးေခါင္းေပၚမွာ
ေျဖးေျဖးျခင္းတင္ပါၿပီးရင္ရွားေစာင္းလက္ပတ္ျပဳတ္က်မွာစိုးလို႔ပုံပါအတိုင္းႂကြပ္ႂကြပ္အိပ္ကိုအေနေတာ္ညွပ္ၿပီအျပင္မွာျပန္ကပ္ထားပါၿပီးရင္ႂကြပ္ႂကြပ္ႀကိဳးနဲ႕မေလွ်ာ့မတင္းစီးၿပီးထားပါသြားစရာမရွိရင္ေတာ့ေနလည္လဲလုပ္ထားလို႔ရပါတယ္

ညအိပ္ရာဝင္လုပ္ထားရင္ပိုေကာင္းတယ္တစ္ညလုံးစည္းၿပီးအိပ္လိုက္မနက္က်ေတာ့ျပန္ေျဖေနာက္ရက္ညအိပ္ရာဝင္တစ္ခါထပ္လုပ္အနာေပၚမူတည္ၿပီးေပ်ာက္ပါမယ္က်မေတာ့၃ရက္ဆက္လုပ္တာနဲ႕ခုေပ်ာက္သြားၿပီခုေတာ့ေခ်ာ္လဲထားတဲ့

ဘယ္ဖက္ဒူးကဒဏ္ကိုျပန္လုပ္ထားတာပါေျခဖေနာင့္နာရင္လဲဒီအတိုင္းပဲလုပ္ခုထိျပန္မနာေတာ့ပါဘူဒူးနာတဲ့သူေတြကိုကိုယ္ျခင္းစာလို႔တင္ေပးလိုက္တာပါလုပ္ၾကည့္ၾကပါေနာ္ဒူးနာျခင္းမွကင္ေဝးၾကပါေစ

ဒူးနာလက္ေတြ႕ေပ်ာက္ခဲ့တဲ့ကိုယ္ေတြ႕ ေဆးနည္းေျပာျပမယ္ ေနာ္ လက္ေတြ႕သက္သာခဲ့တာမို႔ဒူးနာေနတဲ့မိတ္ေဆြေတြလုပ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္က်မညာဖက္ဒူးကတစ္စစ္စစ္နဲ႕ကိုက္ကိုက္ၿပီးနာေနတာေတာ္ေတာ္ၾကာေပါ့နာလာရင္ေအာ္ေနရတယ္

ေဆးမ်ိဳးစုံလိမ္းၾကည့္တာပူၿပီးနံတယ္ခဏသက္သာတယ္ျပန္ျဖစ္ေရာဒါနဲ႕ ေျခဖေနာင့္နာတုန္းကလုပ္ဖူးတဲ့ ေဆးနည္းအတိုင္းလုပ္ၾကည့္မယ္ဆိုၿပီး ျပန္လုပ္ၾကည့္တာခုေတာ့ေပ်ာက္သြားလို႔ရန္ကုန္မွာေခ်ာ္လဲလို႔ရတဲ့ဒဏ္ရာနာေနတာ

ေၾကာင့္ခုျပန္လုပ္ထားပါတယ္။ေျခသလုံးပုံပါေနလို႔ကန္ေတာ့ပါရွင္ရွားေစာင္းလက္ပတ္လက္တစ္ဝါးစာကိုဆူးေတြလွီးထုတ္ၿပီးအျပားလိုက္ႏွစ္ျခမ္းျခမ္းလိုက္ပါၿပီးရင္မီးႏြေးႏြေးေလးကင္ပါအပူခံနိုင္သေလာက္ကင္ၿပီးရင္ဒူးေခါင္းေပၚမွာ
ေျဖးေျဖးျခင္းတင္ပါၿပီးရင္ရွားေစာင္းလက္ပတ္ျပဳတ္က်မွာစိုးလို႔ပုံပါအတိုင္းႂကြပ္ႂကြပ္အိပ္ကိုအေနေတာ္ညွပ္ၿပီအျပင္မွာျပန္ကပ္ထားပါၿပီးရင္ႂကြပ္ႂကြပ္ႀကိဳးနဲ႕မေလွ်ာ့မတင္းစီးၿပီးထားပါသြားစရာမရွိရင္ေတာ့ေနလည္လဲလုပ္ထားလို႔ရပါတယ္

ညအိပ္ရာဝင္လုပ္ထားရင္ပိုေကာင္းတယ္တစ္ညလုံးစည္းၿပီးအိပ္လိုက္မနက္က်ေတာ့ျပန္ေျဖေနာက္ရက္ညအိပ္ရာဝင္တစ္ခါထပ္လုပ္အနာေပၚမူတည္ၿပီးေပ်ာက္ပါမယ္က်မေတာ့၃ရက္ဆက္လုပ္တာနဲ႕ခုေပ်ာက္သြားၿပီခုေတာ့ေခ်ာ္လဲထားတဲ့

ဘယ္ဖက္ဒူးကဒဏ္ကိုျပန္လုပ္ထားတာပါေျခဖေနာင့္နာရင္လဲဒီအတိုင္းပဲလုပ္ခုထိျပန္မနာေတာ့ပါဘူဒူးနာတဲ့သူေတြကိုကိုယ္ျခင္းစာလို႔တင္ေပးလိုက္တာပါလုပ္ၾကည့္ၾကပါေနာ္ဒူးနာျခင္းမွကင္ေဝးၾကပါေစ

ဒူးနာလက္ေတြ႕ေပ်ာက္ခဲ့တဲ့ကိုယ္ေတြ႕ ေဆးနည္းေျပာျပမယ္ ေနာ္ လက္ေတြ႕သက္သာခဲ့တာမို႔ဒူးနာေနတဲ့မိတ္ေဆြေတြလုပ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္က်မညာဖက္ဒူးကတစ္စစ္စစ္နဲ႕ကိုက္ကိုက္ၿပီးနာေနတာေတာ္ေတာ္ၾကာေပါ့နာလာရင္ေအာ္ေနရတယ္

ေဆးမ်ိဳးစုံလိမ္းၾကည့္တာပူၿပီးနံတယ္ခဏသက္သာတယ္ျပန္ျဖစ္ေရာဒါနဲ႕ ေျခဖေနာင့္နာတုန္းကလုပ္ဖူးတဲ့ ေဆးနည္းအတိုင္းလုပ္ၾကည့္မယ္ဆိုၿပီး ျပန္လုပ္ၾကည့္တာခုေတာ့ေပ်ာက္သြားလို႔ရန္ကုန္မွာေခ်ာ္လဲလို႔ရတဲ့ဒဏ္ရာနာေနတာ

ေၾကာင့္ခုျပန္လုပ္ထားပါတယ္။ေျခသလုံးပုံပါေနလို႔ကန္ေတာ့ပါရွင္ရွားေစာင္းလက္ပတ္လက္တစ္ဝါးစာကိုဆူးေတြလွီးထုတ္ၿပီးအျပားလိုက္ႏွစ္ျခမ္းျခမ္းလိုက္ပါၿပီးရင္မီးႏြေးႏြေးေလးကင္ပါအပူခံနိုင္သေလာက္ကင္ၿပီးရင္ဒူးေခါင္းေပၚမွာ
ေျဖးေျဖးျခင္းတင္ပါၿပီးရင္ရွားေစာင္းလက္ပတ္ျပဳတ္က်မွာစိုးလို႔ပုံပါအတိုင္းႂကြပ္ႂကြပ္အိပ္ကိုအေနေတာ္ညွပ္ၿပီအျပင္မွာျပန္ကပ္ထားပါၿပီးရင္ႂကြပ္ႂကြပ္ႀကိဳးနဲ႕မေလွ်ာ့မတင္းစီးၿပီးထားပါသြားစရာမရွိရင္ေတာ့ေနလည္လဲလုပ္ထားလို႔ရပါတယ္

ညအိပ္ရာဝင္လုပ္ထားရင္ပိုေကာင္းတယ္တစ္ညလုံးစည္းၿပီးအိပ္လိုက္မနက္က်ေတာ့ျပန္ေျဖေနာက္ရက္ညအိပ္ရာဝင္တစ္ခါထပ္လုပ္အနာေပၚမူတည္ၿပီးေပ်ာက္ပါမယ္က်မေတာ့၃ရက္ဆက္လုပ္တာနဲ႕ခုေပ်ာက္သြားၿပီခုေတာ့ေခ်ာ္လဲထားတဲ့

ဘယ္ဖက္ဒူးကဒဏ္ကိုျပန္လုပ္ထားတာပါေျခဖေနာင့္နာရင္လဲဒီအတိုင္းပဲလုပ္ခုထိျပန္မနာေတာ့ပါဘူဒူးနာတဲ့သူေတြကိုကိုယ္ျခင္းစာလို႔တင္ေပးလိုက္တာပါလုပ္ၾကည့္ၾကပါေနာ္ဒူးနာျခင္းမွကင္ေဝးၾကပါေစ