(ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်း)မှကာကွယ်ပေးပြီးကြံရည်သောက်သင့်တဲ့အဓိကအချက်များ

၁-ေက်ာက္ကပ္ က်န္းမာေရးႏွင့္တကြ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ဆိုင္တဲ့ေရာဂါမ်ားကိုကာကြယ္နိုင္ၿပီးေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္တည္ျခင္းမွလဲကာကြယ္ေပးျခင္း၂- လည္းေခ်ာင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာေရာဂါႏွင့္ တုပ္ေကြးျဖစ္ျခင္းမွလည္း

သက္သာေစျခင္း၃-ကင္ဆာေရာဂါကာကြယ္မႈႏွင့္အထူးသျဖင့္ရင္သားကင္ဆာသမားမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ျခင္း၄- ကိုယ္တြင္းအပုပ္အညစ္မ်ားကိုက်ေစျခင္း။ ၅- ဖ်ားနာေနမေကာင္းျဖစ္ၿပီးလွ်င္ႀကံရည္ေသာက္သင့္တဲ့။အဓိက

အခ်က္ကေတာ့ ေနမေကာင္းျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာပရိုတိန္းဓါတ္ႏွင့္သၾကားဓါတ္မ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးျခင္း၆- အသားအရည္တြင္မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ေရဓါတ္ကိုျဖည့္တင္းေပးၿပီး ၀က်ခြံများထွက်ခြင်းမှ
သက္သာေစျခင္းႏွင့္ႀကံရည္ကိုသင့္မ်က္ႏွာေပၚမွာလိမ္းၿပီးမိနစ္ပိုင္းထားေပးျခင္းကိုပုံမွန္လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းမွကင္းေဝးေစျခင္း၇-ကယ္လ္စီယမ္၊ကိုေဗာ့၊ေၾကး၊မဂၢနီဆီယမ္၊ေဖာ့စေဖာရပ္၊ ပိုတက္ဆီယမ္ႏွင့္သံဓါတ္

တိုပါ၀င္ပါတယ္၈-ဗီတာမင္မ်ားအေနျဖင့္လည္းဗီတာမင္B1,B2,B3,B5တို႔
ပါ၀င္ၿပီးအမွ်င္ဓါတ္ႏွင့္ပရိုတိန္းတိုလည္းပါ၀င္ပါတယ္၉-သင့္လက္သည္းမွာအျဖဴအစက္ကေလးေတြရွိရင္သင့္အစားအစာထဲမွာသၾကားဓါတ္အလြန္

နည္းေနတာေၾကာင့္သၾကားျပည့္ဝစြာပါ၀င္တဲ့ႀကံရည္ကိုေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္သင့္လက္သည္းေျခသည္းေတြကိုပိုမိုေတာက္ေျပာင္လာေစမွာပါ။ ၁၀-ႀကံရည္ဟာသင့္သြားအလွႏွင့္က်န္းမာေရးကိုပါထိန္းသိမ္းေပးၿပီးသင့္သြားေတြေတာင္

ေျပာင္ေစဖိုနဲပိုးစားျခင္းမွကာကြယ္ေပးျခင္းတိုကိုလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္၁၁-အသားဝါေရာဂါျဖစ္ျခင္းမွလည္းကာကြယ္ေပးတာေၾကာင့္ယခုပဲလတ္ဆတ္တဲ့ႀကံရည္တစ္ခြက္အျမန္ေသာက္လိုက္ပါ

၁-ေက်ာက္ကပ္ က်န္းမာေရးႏွင့္တကြ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ဆိုင္တဲ့ေရာဂါမ်ားကိုကာကြယ္နိုင္ၿပီးေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္တည္ျခင္းမွလဲကာကြယ္ေပးျခင္း၂- လည္းေခ်ာင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာေရာဂါႏွင့္ တုပ္ေကြးျဖစ္ျခင္းမွလည္း

သက္သာေစျခင္း၃-ကင္ဆာေရာဂါကာကြယ္မႈႏွင့္အထူးသျဖင့္ရင္သားကင္ဆာသမားမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ျခင္း၄- ကိုယ္တြင္းအပုပ္အညစ္မ်ားကိုက်ေစျခင္း။ ၅- ဖ်ားနာေနမေကာင္းျဖစ္ၿပီးလွ်င္ႀကံရည္ေသာက္သင့္တဲ့။အဓိက

အခ်က္ကေတာ့ ေနမေကာင္းျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာပရိုတိန္းဓါတ္ႏွင့္သၾကားဓါတ္မ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးျခင္း၆- အသားအရည္တြင္မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ေရဓါတ္ကိုျဖည့္တင္းေပးၿပီး ၀က်ခြံများထွက်ခြင်းမှ
သက္သာေစျခင္းႏွင့္ႀကံရည္ကိုသင့္မ်က္ႏွာေပၚမွာလိမ္းၿပီးမိနစ္ပိုင္းထားေပးျခင္းကိုပုံမွန္လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းမွကင္းေဝးေစျခင္း၇-ကယ္လ္စီယမ္၊ကိုေဗာ့၊ေၾကး၊မဂၢနီဆီယမ္၊ေဖာ့စေဖာရပ္၊ ပိုတက္ဆီယမ္ႏွင့္သံဓါတ္

တိုပါ၀င္ပါတယ္၈-ဗီတာမင္မ်ားအေနျဖင့္လည္းဗီတာမင္B1,B2,B3,B5တို႔
ပါ၀င္ၿပီးအမွ်င္ဓါတ္ႏွင့္ပရိုတိန္းတိုလည္းပါ၀င္ပါတယ္၉-သင့္လက္သည္းမွာအျဖဴအစက္ကေလးေတြရွိရင္သင့္အစားအစာထဲမွာသၾကားဓါတ္အလြန္

နည္းေနတာေၾကာင့္သၾကားျပည့္ဝစြာပါ၀င္တဲ့ႀကံရည္ကိုေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္သင့္လက္သည္းေျခသည္းေတြကိုပိုမိုေတာက္ေျပာင္လာေစမွာပါ။ ၁၀-ႀကံရည္ဟာသင့္သြားအလွႏွင့္က်န္းမာေရးကိုပါထိန္းသိမ္းေပးၿပီးသင့္သြားေတြေတာင္

ေျပာင္ေစဖိုနဲပိုးစားျခင္းမွကာကြယ္ေပးျခင္းတိုကိုလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္၁၁-အသားဝါေရာဂါျဖစ္ျခင္းမွလည္းကာကြယ္ေပးတာေၾကာင့္ယခုပဲလတ္ဆတ္တဲ့ႀကံရည္တစ္ခြက္အျမန္ေသာက္လိုက္ပါ

၁-ေက်ာက္ကပ္ က်န္းမာေရးႏွင့္တကြ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ဆိုင္တဲ့ေရာဂါမ်ားကိုကာကြယ္နိုင္ၿပီးေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္တည္ျခင္းမွလဲကာကြယ္ေပးျခင္း၂- လည္းေခ်ာင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာေရာဂါႏွင့္ တုပ္ေကြးျဖစ္ျခင္းမွလည္း

သက္သာေစျခင္း၃-ကင္ဆာေရာဂါကာကြယ္မႈႏွင့္အထူးသျဖင့္ရင္သားကင္ဆာသမားမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ျခင္း၄- ကိုယ္တြင္းအပုပ္အညစ္မ်ားကိုက်ေစျခင္း။ ၅- ဖ်ားနာေနမေကာင္းျဖစ္ၿပီးလွ်င္ႀကံရည္ေသာက္သင့္တဲ့။အဓိက

အခ်က္ကေတာ့ ေနမေကာင္းျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာပရိုတိန္းဓါတ္ႏွင့္သၾကားဓါတ္မ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးျခင္း၆- အသားအရည္တြင္မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ေရဓါတ္ကိုျဖည့္တင္းေပးၿပီး ၀က်ခြံများထွက်ခြင်းမှ
သက္သာေစျခင္းႏွင့္ႀကံရည္ကိုသင့္မ်က္ႏွာေပၚမွာလိမ္းၿပီးမိနစ္ပိုင္းထားေပးျခင္းကိုပုံမွန္လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းမွကင္းေဝးေစျခင္း၇-ကယ္လ္စီယမ္၊ကိုေဗာ့၊ေၾကး၊မဂၢနီဆီယမ္၊ေဖာ့စေဖာရပ္၊ ပိုတက္ဆီယမ္ႏွင့္သံဓါတ္

တိုပါ၀င္ပါတယ္၈-ဗီတာမင္မ်ားအေနျဖင့္လည္းဗီတာမင္B1,B2,B3,B5တို႔
ပါ၀င္ၿပီးအမွ်င္ဓါတ္ႏွင့္ပရိုတိန္းတိုလည္းပါ၀င္ပါတယ္၉-သင့္လက္သည္းမွာအျဖဴအစက္ကေလးေတြရွိရင္သင့္အစားအစာထဲမွာသၾကားဓါတ္အလြန္

နည္းေနတာေၾကာင့္သၾကားျပည့္ဝစြာပါ၀င္တဲ့ႀကံရည္ကိုေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္သင့္လက္သည္းေျခသည္းေတြကိုပိုမိုေတာက္ေျပာင္လာေစမွာပါ။ ၁၀-ႀကံရည္ဟာသင့္သြားအလွႏွင့္က်န္းမာေရးကိုပါထိန္းသိမ္းေပးၿပီးသင့္သြားေတြေတာင္

ေျပာင္ေစဖိုနဲပိုးစားျခင္းမွကာကြယ္ေပးျခင္းတိုကိုလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္၁၁-အသားဝါေရာဂါျဖစ္ျခင္းမွလည္းကာကြယ္ေပးတာေၾကာင့္ယခုပဲလတ္ဆတ္တဲ့ႀကံရည္တစ္ခြက္အျမန္ေသာက္လိုက္ပါ

၁-ေက်ာက္ကပ္ က်န္းမာေရးႏွင့္တကြ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ဆိုင္တဲ့ေရာဂါမ်ားကိုကာကြယ္နိုင္ၿပီးေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္တည္ျခင္းမွလဲကာကြယ္ေပးျခင္း၂- လည္းေခ်ာင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာေရာဂါႏွင့္ တုပ္ေကြးျဖစ္ျခင္းမွလည္း

သက္သာေစျခင္း၃-ကင္ဆာေရာဂါကာကြယ္မႈႏွင့္အထူးသျဖင့္ရင္သားကင္ဆာသမားမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ျခင္း၄- ကိုယ္တြင္းအပုပ္အညစ္မ်ားကိုက်ေစျခင္း။ ၅- ဖ်ားနာေနမေကာင္းျဖစ္ၿပီးလွ်င္ႀကံရည္ေသာက္သင့္တဲ့။အဓိက

အခ်က္ကေတာ့ ေနမေကာင္းျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာပရိုတိန္းဓါတ္ႏွင့္သၾကားဓါတ္မ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးျခင္း၆- အသားအရည္တြင္မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ေရဓါတ္ကိုျဖည့္တင္းေပးၿပီး ၀က်ခြံများထွက်ခြင်းမှ
သက္သာေစျခင္းႏွင့္ႀကံရည္ကိုသင့္မ်က္ႏွာေပၚမွာလိမ္းၿပီးမိနစ္ပိုင္းထားေပးျခင္းကိုပုံမွန္လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းမွကင္းေဝးေစျခင္း၇-ကယ္လ္စီယမ္၊ကိုေဗာ့၊ေၾကး၊မဂၢနီဆီယမ္၊ေဖာ့စေဖာရပ္၊ ပိုတက္ဆီယမ္ႏွင့္သံဓါတ္

တိုပါ၀င္ပါတယ္၈-ဗီတာမင္မ်ားအေနျဖင့္လည္းဗီတာမင္B1,B2,B3,B5တို႔
ပါ၀င္ၿပီးအမွ်င္ဓါတ္ႏွင့္ပရိုတိန္းတိုလည္းပါ၀င္ပါတယ္၉-သင့္လက္သည္းမွာအျဖဴအစက္ကေလးေတြရွိရင္သင့္အစားအစာထဲမွာသၾကားဓါတ္အလြန္

နည္းေနတာေၾကာင့္သၾကားျပည့္ဝစြာပါ၀င္တဲ့ႀကံရည္ကိုေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္သင့္လက္သည္းေျခသည္းေတြကိုပိုမိုေတာက္ေျပာင္လာေစမွာပါ။ ၁၀-ႀကံရည္ဟာသင့္သြားအလွႏွင့္က်န္းမာေရးကိုပါထိန္းသိမ္းေပးၿပီးသင့္သြားေတြေတာင္

ေျပာင္ေစဖိုနဲပိုးစားျခင္းမွကာကြယ္ေပးျခင္းတိုကိုလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္၁၁-အသားဝါေရာဂါျဖစ္ျခင္းမွလည္းကာကြယ္ေပးတာေၾကာင့္ယခုပဲလတ္ဆတ္တဲ့ႀကံရည္တစ္ခြက္အျမန္ေသာက္လိုက္ပါ