အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းကိုဒုက္ခပေးတဲ့(ကျောက်ငရုတ်ဆုံ)အန္တရာယ်အိမ်ရှင်မများသိထားဖို့

အိမ္ရွင္မမ်ားအထူးသတိထားသင့္တဲ့အႏၱာရာယ္ရွိေသာေက်ာက္င႐ုပ္ဆုံေက်ာက္က်ည္ေပြ႕အေၾကာင္းေလးမွ်ေဝေပးပါရေစၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ေတာေတာအိမ္တိုင္း၏မီးဖိုေခ်ာင္တြင္မရွိ၍မျဖစ္ေသာင႐ုတ္ဆုံမ်ားမွာရွိေနတတ္ၾကေလသည္င႐ုတ္သီး

အေထာင္းမ်ား၍လည္းင႐ုတ္ဆုံဟုတြင္က်ယ္စြာေခၚေဝၚၾကျခင္းျဖစ္သည္ခရမ္းခ်ည္သီးခရမ္ခရမ္းသီးတို႔ကိုလည္းင႐ုတ္ဆုံတြင္ထည့္ေထာင္း၍င႐ုတ္သီးႏွင့္ေရာေဖ်ာ္၍စားသုံးၾကပါသည္ဆူးပုတ္႐ြက္ေထာင္းဟူ၍လည္စားသုံးၾကပါသည္

ေက်ာက္င႐ုတ္ဆုံေက်ာက္က်ည္ေပြ႕သံက်ည္ေပြ႕တို႔သည္အႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင္းကိုသိသူရွားပါးမည္ဟုထင္ပါသည္မည္သည့္ဟင္းလွ်ာအစားစားကိုျဖစ္ေစေက်ာက္င႐ုတ္ဆုံထဲတြင္ ေက်ာက္က်ည္ေပြ႕သံက်ည္ေပြ႕မ်ားျဖင့္ ထည့္၍
မေထာင္းရေပက်မ္းမာေရးအတြက္အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားေလသည္ေက်ာက္င႐ုတ္ဆုံကို ေက်ာက္က်ည္ေပြ႕သံက်ည္ေပြ႕မ်ားျဖင့္ေထာင္းသည္ျဖစ္၍အေထာင္းခံရေသာ ေက်ာက္င႐ုတ္ဆုံမွေက်ာက္မႈန႔္မ်ားထြက္လာပါသည္ထိုေက်ာက္မႈန္မ်ားသည္

ဟင္လွ်ာအသီးအ႐ြက္ေထာင္းမ်ားႏွင့္ေရာသမသြားကာစားသုံးသူမ်ား၏ဝမ္းဗိုက္ အတြင္းဆီသို႔ေရာက္သြားပါေတာ့သည္အစာအိမ္ေရာဂါအေသအျခာခံရမည္မွာမလြဲေတာ့ေပတဦးတေယာက္တြင္သာမကမိသားစုအားလုံးပါ

အစာအိမ္ေဝဒနာခံကိုစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။အမွန္တကယ္လည္း ေက်ာက္င႐ုတ္ဆုံ ေက်ာက္က်ည့္ေပြ႕သံက်ည္ေပြ႕သုံးစြဲသူမ်ားအစာအိမ္ေဝဒနာကုသခဲ့ရပါသည္ေနာက္ပိုင္းေက်ာက္င႐ုတ္ဆုံေက်ာက္က်ည္ေပြ႕သံက်ည္ေပြ႕မ်ားကိုေရွာင္ရွားသြားရပါေတာ့သည္

တခ်ိဳ႕မိသားစုမ်ားကစဥ့္ထည္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာင႐ုတ္ဆုံမ်ားျဖင့္ထည့္ေထာင္းၾက၍အႏၱရာယ္မႀကဳံရေပစဥ့္င႐ုတ္ဆုံမွာသစ္သားဝါးသားက်ည္ေပြ႕မ်ားျဖင့္ေထာင္းၾက၍ဘာအႏၱရာယ္မွမႀကဳံရျခင္းျဖစ္၏။ထို႔ေၾကာင့္မီးဖိုေခ်ာင္မွာ

ဟင္းမ်ိဳးစုံအသီးအ႐ြက္အမ်ိဳးစုံမ်ားမက်န္ေထာင္းမည္ဆိုကေက်ာက္င႐ုတ္ဆုံေက်ာက္က်ည္ေပြ႕သံက်ည္ေပြ႕မ်ားအား ေရွာင္ရွား၍စဥ့္င႐ုတ္ဆုံမ်ားသစ္သားက်ည္ေပြ႕မ်ားဝါးက်ည္ေပြ႕မ်ားကိုသာအသုံးျပဳၾကပါရန္ ေစတနာေကာင္းျဖင့္ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္

အိမ္ရွင္မမ်ားအထူးသတိထားသင့္တဲ့အႏၱာရာယ္ရွိေသာေက်ာက္င႐ုပ္ဆုံေက်ာက္က်ည္ေပြ႕အေၾကာင္းေလးမွ်ေဝေပးပါရေစၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ေတာေတာအိမ္တိုင္း၏မီးဖိုေခ်ာင္တြင္မရွိ၍မျဖစ္ေသာင႐ုတ္ဆုံမ်ားမွာရွိေနတတ္ၾကေလသည္င႐ုတ္သီး

အေထာင္းမ်ား၍လည္းင႐ုတ္ဆုံဟုတြင္က်ယ္စြာေခၚေဝၚၾကျခင္းျဖစ္သည္ခရမ္းခ်ည္သီးခရမ္ခရမ္းသီးတို႔ကိုလည္းင႐ုတ္ဆုံတြင္ထည့္ေထာင္း၍င႐ုတ္သီးႏွင့္ေရာေဖ်ာ္၍စားသုံးၾကပါသည္ဆူးပုတ္႐ြက္ေထာင္းဟူ၍လည္စားသုံးၾကပါသည္

ေက်ာက္င႐ုတ္ဆုံေက်ာက္က်ည္ေပြ႕သံက်ည္ေပြ႕တို႔သည္အႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင္းကိုသိသူရွားပါးမည္ဟုထင္ပါသည္မည္သည့္ဟင္းလွ်ာအစားစားကိုျဖစ္ေစေက်ာက္င႐ုတ္ဆုံထဲတြင္ ေက်ာက္က်ည္ေပြ႕သံက်ည္ေပြ႕မ်ားျဖင့္ ထည့္၍
မေထာင္းရေပက်မ္းမာေရးအတြက္အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားေလသည္ေက်ာက္င႐ုတ္ဆုံကို ေက်ာက္က်ည္ေပြ႕သံက်ည္ေပြ႕မ်ားျဖင့္ေထာင္းသည္ျဖစ္၍အေထာင္းခံရေသာ ေက်ာက္င႐ုတ္ဆုံမွေက်ာက္မႈန႔္မ်ားထြက္လာပါသည္ထိုေက်ာက္မႈန္မ်ားသည္

ဟင္လွ်ာအသီးအ႐ြက္ေထာင္းမ်ားႏွင့္ေရာသမသြားကာစားသုံးသူမ်ား၏ဝမ္းဗိုက္ အတြင္းဆီသို႔ေရာက္သြားပါေတာ့သည္အစာအိမ္ေရာဂါအေသအျခာခံရမည္မွာမလြဲေတာ့ေပတဦးတေယာက္တြင္သာမကမိသားစုအားလုံးပါ

အစာအိမ္ေဝဒနာခံကိုစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။အမွန္တကယ္လည္း ေက်ာက္င႐ုတ္ဆုံ ေက်ာက္က်ည့္ေပြ႕သံက်ည္ေပြ႕သုံးစြဲသူမ်ားအစာအိမ္ေဝဒနာကုသခဲ့ရပါသည္ေနာက္ပိုင္းေက်ာက္င႐ုတ္ဆုံေက်ာက္က်ည္ေပြ႕သံက်ည္ေပြ႕မ်ားကိုေရွာင္ရွားသြားရပါေတာ့သည္

တခ်ိဳ႕မိသားစုမ်ားကစဥ့္ထည္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာင႐ုတ္ဆုံမ်ားျဖင့္ထည့္ေထာင္းၾက၍အႏၱရာယ္မႀကဳံရေပစဥ့္င႐ုတ္ဆုံမွာသစ္သားဝါးသားက်ည္ေပြ႕မ်ားျဖင့္ေထာင္းၾက၍ဘာအႏၱရာယ္မွမႀကဳံရျခင္းျဖစ္၏။ထို႔ေၾကာင့္မီးဖိုေခ်ာင္မွာ

ဟင္းမ်ိဳးစုံအသီးအ႐ြက္အမ်ိဳးစုံမ်ားမက်န္ေထာင္းမည္ဆိုကေက်ာက္င႐ုတ္ဆုံေက်ာက္က်ည္ေပြ႕သံက်ည္ေပြ႕မ်ားအား ေရွာင္ရွား၍စဥ့္င႐ုတ္ဆုံမ်ားသစ္သားက်ည္ေပြ႕မ်ားဝါးက်ည္ေပြ႕မ်ားကိုသာအသုံးျပဳၾကပါရန္ ေစတနာေကာင္းျဖင့္ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္